ROZDZIAŁ II

UCZCIWE WARUNKI PRACY

 

Home / Rozdział II
Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

Strona główna / Rozdział II / Zasada 5 Rynek pracy w Europie uległ ogromnemu pogorszeniu w pierwszej połowie 2020 r., Zapoczątkowanej pandemią Covid-19 i działaniami zapobiegającymi zarażeniu. Pracownicy niestabilni, nisko opłacani i / lub częściowo ...

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Strona główna / Rozdział II / Zasada 6 Dane dotyczące wynagrodzeń i rokowań zbiorowych pokazują, że tendencje płacowe pozostają słabe i nie ma konwergencji w górę. Wynika to przede wszystkim z: Niedopełnienia obowiązku przestrzegania prawa do rokowań zbiorowych oraz ...

Informacje o warunkach zatrudnienia i ochronie na wypadek zwolnienia

Informacje o warunkach zatrudnienia i ochronie na wypadek zwolnienia

Strona główna / Rozdział II / Zasada 7 W ramach europejskiego semestru promowano reformy łagodzące lub ograniczające ochronę pracowników, a także przepisy dotyczące indywidualnych zwolnień na szczeblu krajowym (na przykład ograniczenie wysokości odpraw w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia lub ...

Dialog społeczny i zaangażowanie pracowników

Dialog społeczny i zaangażowanie pracowników

Strona główna / Rozdział II / Zasada 8 Dialog społeczny jest warunkiem wstępnym godnej pracy i godziwych zarobków oraz jest kluczową zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych. W kontekście realizacji planu działania filaru EKZZ podkreśla ...

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Strona główna / Rozdział II / Zasada 9 Jako część szerszej walki z dyskryminacją ze względu na płeć, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest jednym z wyzwań stulecia. Podczas gdy pozycja kobiet na rynku pracy pogarsza się, siły populistyczne zmieniają ...