ROZDZIAŁ III

OCHRONA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Strona główna / Rozdział III
Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci

Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci

Strona główna / Rozdział III / Zasada 11 Większość państw członkowskich osiągnęła gorsze wyniki w ramach celów strategii „Europa 2020” i Barcelony. Inwestycje publiczne w tej dziedzinie maleją, a nie rosną. Ubóstwo wśród dzieci i możliwości dla dzieci w dużym stopniu zależą ...

Ochrona socjalna

Ochrona socjalna

Strona główna / Rozdział III / Zasada 12 Ocena skutków wniosku dotyczącego zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej trafnie opisuje wyzwania stojące za zasadą 12. EKZZ przedstawił argumenty dotyczące ochrony socjalnej w semestrze UE 2019, przedstawiając dowody ...

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych

Strona główna / Rozdział III / Zasada 13 Pakt Stabilności i Wzrostu (SGP) ma tendencję do ograniczania adekwatności i zakresu systemów świadczeń dla bezrobotnych na rzecz zrównoważenia budżetów rządowych, ale ze szkodą dla ochrony pracowników. Zasiłki dla bezrobotnych...

Minimalny dochód

Minimalny dochód

Strona główna / Rozdział III / Zasada 14 UE udoskonala jedynie walkę z absolutnym ubóstwem (deprywacją materialną). Nie podejmuje się jednak wysiłków, aby uchronić ludzi przed ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ubóstwo pracujących rośnie. ...

Dochody i emerytury

Dochody i emerytury

Strona główna / Rozdział III / Zasada 15 Należy lepiej zrozumieć potrzeby starzejącego się społeczeństwa i znaleźć rozwiązania zapewniające pomoc osobom starszym, odpowiednie emerytury, dobrą opiekę zdrowotną i społeczną oraz sieci bezpieczeństwa. Kompleksowa ochrona socjalna ...

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

Strona główna / Rozdział III / Zasada 16 Pracownicy opieki zdrowotnej w całej Europie ciężko pracują, aby wyleczyć i zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. W wielu przypadkach ich zadanie jest utrudnione z powodu niedoborów kadrowych, nieodpowiedniego zaplecza i braku personelu ...

Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych

Strona główna / Rozdział III / Zasada 1780 milionów ludzi w Europie żyje z niepełnosprawnością, a wielu jest ofiarami dyskryminacji. Dla tych ludzi UE powinna być źródłem większej wolności i możliwości. Osoby niepełnosprawne w tragicznej sytuacji ...

Długoterminowa opieka

Długoterminowa opieka

Strona główna / Rozdział III / Zasada 18 Pracownicy opieki zdrowotnej w całej Europie ciężko pracują, aby wyleczyć i zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. W wielu przypadkach ich zadanie jest utrudnione z powodu niedoborów kadrowych, nieodpowiedniego zaplecza i braku personelu ...

Zakwaterowanie i pomoc dla bezdomnych

Zakwaterowanie i pomoc dla bezdomnych

Strona główna / Rozdział III / Zasada 19 Liberalizacja i prywatyzacja usług publicznych, w tym nadmierne i niepodlegające odpowiedzialności wykorzystywanie partnerstw publiczno-prywatnych (stąd przedkładanie zysku ponad interesy ludzi) pozbawia społeczeństwo i większość ...

Dostęp do podstawowych usług

Dostęp do podstawowych usług

Strona główna / Rozdział III / Zasada 20 Liberalizacja i prywatyzacja usług publicznych, w tym nadmierne i niepodlegające odpowiedzialności wykorzystywanie partnerstw publiczno-prywatnych (stąd przedkładanie zysku ponad interesy ludzi) pozbawia społeczeństwo i większość ...