POGLAVJE II

PRAVILNI DELOVNI POGOJI

 

Domov / Poglavje II
Varna in prilagodljiva zaposlitev

Varna in prilagodljiva zaposlitev

Domov / Poglavje II / Načelo 5 Trg dela v Evropi se je v prvi polovici leta 2020 močno poslabšal, kar je sprožila pandemija Covid-19 in sprejeti ukrepi za preprečevanje okužbe. Delavci z nestabilnimi, slabo plačanimi in / ali delno ...

Plače

Plače

Domov / Poglavje II / Načelo 6Podatki o plačah in kolektivnih pogajanjih kažejo, da trendi plač ostajajo umirjeni in da ni navzgor konvergence. Razlog za to je predvsem: neuspeh pri zagotavljanju spoštovanja pravice do kolektivnih pogajanj in ...

Socialni dialog in vključevanje delavcev

Socialni dialog in vključevanje delavcev

Domov / Poglavje II / Načelo 8 Socialni dialog je predpogoj za dostojno delo in pravične plače ter ključno načelo evropskega stebra socialnih pravic. V okviru izvajanja akcijskega načrta stebra ETUC poudarja ...

Ravnovesje dela in zasebnega življenja

Ravnovesje dela in zasebnega življenja

Domov / Poglavje II / Načelo 9A Kot del večjega boja proti diskriminaciji na podlagi spola je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem eden od izzivov stoletja. Medtem ko se položaj žensk na trgu dela poslabšuje, populistične sile ...