POGLAVLJE II

POŠTENI UVJETI RADA

 

Naslovna / Poglavlje II
Sigurno i prilagodljivo zaposlenje

Sigurno i prilagodljivo zaposlenje

Početna / Poglavlje II / Načelo 5 Tržište rada u Europi pretrpjelo je veliko pogoršanje u prvoj polovici 2020. godine, to je pokrenula pandemija Covid-19 i mjere poduzete kako bi se spriječila zaraza. Radnici s nestabilnim, slabo plaćenim i / ili dijelom ...

Plaće

Plaće

Početna / Poglavlje II / Načelo 6Podaci o plaćama i kolektivnom pregovaranju pokazuju da su trendovi plaća i dalje prigušeni i da nema konvergencije prema gore. To je uglavnom zbog: Neuspjeha u osiguravanju poštivanja prava na kolektivno pregovaranje i ...

Socijalni dijalog i uključenost radnika

Socijalni dijalog i uključenost radnika

Početna / Poglavlje II / Načelo 8 Socijalni dijalog preduvjet je dostojnog rada i poštenih plaća i ključno je načelo Europskog stupa socijalnih prava. U kontekstu provedbe akcijskog plana stupa, ETUC naglašava ...

Posao život balans

Posao život balans

Početna / Poglavlje II / Načelo 9A Kao dio veće borbe protiv diskriminacije na temelju spola, ravnoteža između poslovnog i privatnog života jedan je od izazova stoljeća. Dok se položaj žena na tržištu rada pogoršava, populističke snage okreću ...