ROZDZIAŁ I

RÓWNE SZANSE I DOSTĘP DO RYNKU PRACY

Strona główna / Rozdział I
Edukacja, szkolenie i uczenie się przez całe życie

Edukacja, szkolenie i uczenie się przez całe życie

Strona główna / Rozdział I / Zasada 1 Zapewnienie, że wysokiej jakości i włączające kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie są prawem i równością dostępną dla wszystkich uczniów i pracowników. 52 miliony dorosłych w Europie ma niskie kwalifikacje, a kilka krajów ...

Równość płci

Równość płci

Strona główna / Rozdział I / Zasada 2 Różnice w zatrudnieniu nie zmniejszają się i utrzymują się duże różnice między państwami członkowskimi. Łącznej poprawie dysproporcji w zatrudnieniu towarzyszy rosnąca rozbieżność w różnicach w wynagrodzeniach i emeryturach ze względu na płeć. Eurostat ...

Równe szanse

Równe szanse

Strona główna / Rozdział I / Zasada 3 Dostęp do możliwości często zależy od konkretnej grupy, do której należy pracownik. Celem jest wprowadzenie polityki mającej na celu usuwanie dyskryminacji (ex post) wraz z proaktywnymi politykami, które ...

Aktywne wsparcie zatrudnienia

Aktywne wsparcie zatrudnienia

Strona główna / Rozdział I / Zasada 4 Zapewnienie, że wysokiej jakości i włączające kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie są prawem i równością dostępną dla wszystkich uczniów i pracowników. 52 miliony dorosłych w Europie ma niskie kwalifikacje, a kilka krajów ...