KAPITEL II

RÄTTSLIGA ARBETSVILLKOR

 

Hem / Kapitel II
Säker och anpassningsbar anställning

Säker och anpassningsbar anställning

Hem / Kapitel II / Princip 5Arbetsmarknaden i Europa genomgick en enorm försämring under första halvåret 2020, detta initierades av Covid-19-pandemin och de åtgärder som vidtogs för att förhindra smitta. Arbetstagare med instabil, lågavlönad och / eller del ...

Löner

Löner

Hem / Kapitel II / Princip 6 Uppgifter om löner och kollektiva förhandlingar visar att löneutvecklingen förblir dämpad och att det inte finns någon konvergens uppåt. Detta beror främst på: Ett misslyckande med att säkerställa respekten för rätten till kollektiva förhandlingar och en ...

Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägningar

Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägningar

Hem / Kapitel II / Princip 7 Den europeiska terminen har främjat reformer som lindrar eller minskar arbetstagarskyddet samt lagarna om individuella uppsägningar på nationell nivå (till exempel begränsning av avgångsvederlag vid oskäligt uppsägning eller ...

Social dialog och medverkan av arbetstagare

Social dialog och medverkan av arbetstagare

Hem / Kapitel II / Princip 8 Social dialog är en förutsättning för anständigt arbete och rättvisa löner, och det är en nyckelprincip i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. I samband med genomförandet av handlingsplanen för pelaren understryker ETUC ...

Balans i arbetslivet

Balans i arbetslivet

Hem / Kapitel II / Princip 9 Som en del av den större kampen mot könsbaserad diskriminering är balans mellan arbete och privatliv en av århundradets utmaningar. Medan kvinnornas ställning på arbetsmarknaden försämras, vänder populistiska krafter en ...