ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Αρχική / Κεφάλαιο II
Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση

Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση

Αρχική / Κεφάλαιο II / Αρχή 5Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη υπέστη τεράστια επιδείνωση το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυτό ξεκίνησε από την πανδημία Covid-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της μετάδοσης. Εργαζόμενοι με ασταθή, χαμηλά αμειβόμενα και / ή μέρος ...

Μισθοί

Μισθοί

Αρχική / Κεφάλαιο II / Αρχή 6 Τα δεδομένα σχετικά με τους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι οι μισθολογικές τάσεις παραμένουν συγκρατημένες και δεν υπάρχει ανοδική σύγκλιση. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε: Αδυναμία διασφάλισης του σεβασμού του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ...

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απολύσεων

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απολύσεων

Home / Κεφάλαιο II / Αρχή 7Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προώθησε μεταρρυθμίσεις που χαλαρώνουν ή μειώνουν την προστασία των εργαζομένων, καθώς και τους νόμους για μεμονωμένες απολύσεις σε εθνικό επίπεδο (για παράδειγμα, περιορισμός των αποζημιώσεων σε περίπτωση αθέμιτης απόλυσης ή

Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων

Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων

Αρχική / Κεφάλαιο II / Αρχή 8Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί προϋπόθεση για αξιοπρεπή εργασία και δίκαιους μισθούς και αποτελεί βασική αρχή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του πυλώνα, η ETUC υπογραμμίζει ...

Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Σπίτι / Κεφάλαιο II / Αρχή 9 Ως μέρος της ευρύτερης καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι μία από τις προκλήσεις του αιώνα. Ενώ η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας επιδεινώνεται, οι λαϊκιστικές δυνάμεις μετατρέπουν ...

Υγιές, ασφαλές και καλά προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας και προστασία δεδομένων

Υγιές, ασφαλές και καλά προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας και προστασία δεδομένων

Αρχική Σελίδα / Κεφάλαιο II / Αρχή 10 Το COVID-19 είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την υγεία, την οικονομική και την κοινωνία στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσταση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία (OSH) αποτελεί θεμελιώδες μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον περιορισμό της εξάπλωσης ...