II LUKU

KORKEAT TYÖOLOSUHTEET

 

Etusivu / II luku
Turvallinen ja sopeutuva työllisyys

Turvallinen ja sopeutuva työllisyys

Etusivu / Luku II / Periaate 5 Euroopan työmarkkinat heikkenivät valtavasti vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tämän aloitti Covid-19-pandemia ja tartunnan estämiseksi toteutetut toimenpiteet. Työntekijät, joilla on epävakaa, matalapalkkainen ja / tai osa ...

Palkat

Palkat

Etusivu / Luku II / Periaate 6 Palkkoja ja työehtosopimusneuvotteluja koskevat tiedot osoittavat, että palkkakehitys on edelleen vaimeaa eikä lähentymistä tapahdu ylöspäin. Tämä johtuu pääasiassa: epäonnistumisesta taata työehtosopimusneuvottelujen oikeuden kunnioittaminen ja ...

Tiedot työehdoista ja suojelusta irtisanomisen yhteydessä

Tiedot työehdoista ja suojelusta irtisanomisen yhteydessä

Etusivu / Luku II / Periaate 7 Eurooppalainen ohjausjakso on edistänyt uudistuksia, jotka lieventävät tai heikentävät työntekijöiden suojelua, sekä yksilöllisiä irtisanomisia koskevia lakeja kansallisella tasolla (esimerkiksi erorajojen yläraja epäoikeudenmukaisen irtisanomisen tai ...

Työ-ja yksityiselämän tasapaino

Työ-ja yksityiselämän tasapaino

Etusivu / Luku II / Periaate 9 Osana sukupuoleen perustuvan syrjinnän laajempaa torjuntaa työ- ja yksityiselämän tasapaino on yksi vuosisadan haasteista. Vaikka naisten asema työmarkkinoilla heikkenee, populistiset voimat muuttuvat ...