II NODAĻA

GODĪGI DARBA NOSACĪJUMI

 

Sākumlapa / II nodaļa
Droša un pielāgojama nodarbinātība

Droša un pielāgojama nodarbinātība

Sākums / II nodaļa / 5. principsEiropas darba tirgū 2020. gada pirmajā pusē bija milzīgs pasliktinājums, ko aizsāka Covid-19 pandēmija un pasākumi, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Strādājošie ar nestabilu, zemu atalgotu un / vai daļēju ...

Alga

Alga

Sākumlapa / II nodaļa / 6. princips. Dati par algām un koplīgumu slēgšanu liecina, ka algu tendences joprojām ir vājas un nav vērojama augšupejoša konverģence. Tas galvenokārt ir saistīts ar: Neveiksme nodrošināt tiesību uz koplīgumu slēgšanu ievērošanu un ...

Sociālais dialogs un darbinieku iesaistīšana

Sociālais dialogs un darbinieku iesaistīšana

Sākums / II nodaļa / 8. principsSociālais dialogs ir priekšnoteikums pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un taisnīgai algai, un tas ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincips. Pīlāra rīcības plāna īstenošanas kontekstā ETUC uzsver ...

Darba un privātās dzīves līdzsvars

Darba un privātās dzīves līdzsvars

Sākums / II nodaļa / 9. princips. Plašākas cīņas pret dzimumu diskrimināciju ietvaros darba un privātās dzīves līdzsvars ir viens no gadsimta izaicinājumiem. Kamēr sieviešu stāvoklis darba tirgū pasliktinās, populistu spēki ...