HOOFDSTUK II

EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 

Home / Hoofdstuk II
Veilige en flexibele werkgelegenheid

Veilige en flexibele werkgelegenheid

Home / Chapter II / Principle 5 De arbeidsmarkt in Europa onderging een enorme verslechtering in de eerste helft van 2020, dit werd geïnitieerd door de Covid-19 pandemie en de maatregelen die werden genomen om de besmetting te voorkomen. Werknemers met onstabiele, laagbetaalde en / of gedeeltelijke ...

Loon

Loon

Home / Hoofdstuk II / Beginsel 6 Uit gegevens over lonen en collectieve onderhandelingen blijkt dat de loontrends gematigd blijven en dat er geen opwaartse convergentie is. Dit is voornamelijk te wijten aan: een mislukking bij het waarborgen van de eerbiediging van het recht op collectieve onderhandelingen en een ...

Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag

Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag

Home / Hoofdstuk II / Beginsel 7 Het Europees Semester heeft hervormingen bevorderd die de bescherming van werknemers versoepelen of verminderen, evenals de wetten inzake individueel ontslag op nationaal niveau (bijvoorbeeld het aftoppen van ontslagvergoedingen in geval van onredelijk ontslag of ...

Sociale dialoog en betrokkenheid van werknemers

Sociale dialoog en betrokkenheid van werknemers

Home / Hoofdstuk II / Beginsel 8 Sociale dialoog is een voorwaarde voor fatsoenlijk werk en eerlijke lonen, en het is een sleutelbeginsel van de Europese pijler van sociale rechten. In het kader van de uitvoering van het actieplan van de pijler onderstreept het EVV ...

Balans werk-privé

Balans werk-privé

Home / Hoofdstuk II / Principe 9 Als onderdeel van de grotere strijd tegen discriminatie op grond van geslacht, is het evenwicht tussen werk en privé een van de uitdagingen van de eeuw. Terwijl de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verslechtert, keren populistische krachten een ...

Gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming

Gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en gegevensbescherming

Home / Hoofdstuk II / Beginsel 10 COVID-19 is de grootste gezondheids-, economische en sociale uitdaging in de geschiedenis van de Europese Unie. De dimensie van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) is een fundamenteel onderdeel van de Europese strategie om de verspreiding te beperken ...