Etusivu / I luku / Sukupuolten tasa-arvo

Periaate 2

Sukupuolten tasa-arvo

Työllisyyserot eivät vähene ja jäsenvaltioiden välillä on edelleen suuria eroja. Työllisyyserojen kokonaisparannuksiin liittyy sukupuolten palkka- ja eläke-erojen lisääntyvä ero. Eurostatin ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta osoittaa haitat, joita naisilla on kotitalouden hoidon taakan kantamisen yhteydessä. Vaikka naiset saavuttavat parempia tuloksia koulutuksessa, heidän ammattiuransa ovat vähemmän menestyviä kuin miesten. Naiset hallitsevat tärkeitä talouden aloja, kuten koulutusta, hoitoa, palveluja ja vähittäiskauppaa, mutta heidän työnsä arvostetaan vähemmän kuin miesten tekemä työ samalla sektorilla ja eri aloilla. Populistiset voimat vaarantavat Euroopan yhteiskunnan viime vuosikymmeninä saavuttaman edistyksen. Tämä voi vaarantaa naisten osallistumisen työmarkkinoille (joka on jo melko epätasaista kaikkialla EU: ssa) ja aiheuttaa tullia EU: n mahdolliselle kasvulle.

EU: n tavoitteena on saavuttaa täysi sukupuolten tasa-arvo, täysi tasa-arvo samasta työstä ja samanarvoisesta työstä sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen työ- ja perhevelvollisuus.

Tätä taustaa vasten ETUC kannattaa a lainsäädäntöaloite sukupuolten palkkaerojen torjumiseksi, joka ratkaisee nykyisen EU: n säännöstön puutteet. EAY vaatii oikeudellisesti sitovia palkka-avoimuustoimenpiteitä, jotka johtavat lainsäädännön lähentämiseen kaikissa jäsenvaltioissa  puuttua paremmin sukupuolten palkkaeroihin.

EAY vaatii myös merkittävää direktiiviä, jolla taataan kaiken taustan naisten edustaminen sekä johtokunnan että muiden hallitusten hallituksissa sitovalla 40 prosentin kiintiöllä.

On myös suositeltavaa antaa a Opas työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevan direktiivin täytäntöönpanoon. Tällaisen oppaan tulisi kannustaa EU: n direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä toimialakohtaisten sopimusten avulla tavalla, joka lyhentää direktiivin hyväksymisen ja sen myöhemmän soveltamisen välistä aikaa.

Agenda 2030 - ja köyhyyttä, sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisarvoista työtä koskevat kestävän kehityksen tavoitteet - eurooppalaisen ohjausjakson tulisi seurata ja tukea investointeja työ- ja yksityiselämän tasapainoon, täyttää sukupuolten välinen ero perhehoidon vuoksi menetettyjen työpäivien määrässä ja keskittyä sukupuolten välisen kuilun vähentämiseen eläketuloissa. Euroalueen suositusten ja maakohtaisten ohjeiden tulisi luoda optimaaliset olosuhteet julkisiin investointeihin kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin lastenhoitopalveluihin.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Direktiivi sukupuolipalkkojen avoimuudesta - sama palkka samasta työstä ja samanarvoisesta työstä
  2. Työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevan direktiivin täytäntöönpano
  3. Oikeudelliset aloitteet sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden varmistamiseksi yritysten hallituksissa (esim. Naisia ​​koskevan direktiivin hyväksyminen hallintoneuvostoissa).
  4. Käyttämällä sukupuoleen perustuvia tietoja ja sukupuolten tasa-arvoindeksiä sekä arvioimalla politiikan vaikutuksia sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta.
  5. Tuetaan EU: n liittymistä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevaan Istanbulin yleissopimukseen + ILO: n yleissopimuksen nro. 190

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Kohdista ja korjaa eläketulojen epätasapaino.
  2. Kestävän kehityksen tavoitteiden 5 ja 8 luominen uusien vertailuarvojen luomiseksi työ- ja yksityiselämän tasapainolle. Naisten ylennys ylempiin johtotehtäviin yrityksissä.
  3. Lukukauden sisällä sukupuolten tasa-arvoindeksin avulla. Yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamisen arviointi sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta
  4. Rajoittaa sukupuolierottelua työmarkkinoilla vaihtamalla kokemuksia viestintästrategioista sukupuolistereotypioiden voittamiseksi koulutuksessa.