Domaći / Poglavlje I / Ravnopravnost spolova

Načelo 2

Ravnopravnost spolova

Razlike u zaposlenosti se ne smanjuju i velike razlike između država članica i dalje postoje. Ukupna poboljšanja u razlikama u zapošljavanju podudaraju se sa sve većim divergencijama u razlikama u plaćama i mirovinama među spolovima. Praćenje Eurostata i SDG-a pokazuje nedostatke s kojima se žene susreću dok nose teret skrbi u kućanstvu. Iako žene postižu bolje rezultate u obrazovanju, njihove su profesionalne karijere manje uspješne od muškaraca. Žene dominiraju u ključnim sektorima gospodarstva, poput obrazovanja, njege, usluga i maloprodaje, unatoč tome, njihov se rad vrednuje manje od onog koji obavljaju muškarci, kako u istom sektoru, tako i među sektorima. Populističke snage ugrožavaju napredak koji je europsko društvo postiglo tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. To bi moglo ugroziti sudjelovanje žena na tržištu rada (ionako prilično neujednačeno u cijeloj EU) i uzeti svoj danak na potencijalnom rastu u EU.

Cilj EU je da postići potpunu ravnopravnost spolova, potpunu jednakost u plati za jednak rad i rad jednake vrijednosti te jednaku podjelu profesionalnih i obiteljskih odgovornosti između muškaraca i žena.

U tom kontekstu, ETUC zagovara a zakonodavna inicijativa za borbu protiv rodnih razlika u plaćama koje bi riješile nedostatke trenutne pravne stečevine EU. ETUC zahtijeva pravno obvezujuće mjere transparentnosti plaća koje vode ka konvergenciji zakona u državama članicama  bolje riješiti razlike u plaćama među spolovima.

ETUC također zahtijeva značajnu direktivu koja jamči zastupljenost žena iz svih sredina u izvršnim i neizvršnim odborima tvrtki, u obvezujućoj kvoti od 40%.

Također je poželjno izdati a Vodič za provedbu Direktive o ravnoteži između radnog i privatnog života. Takav vodič trebao bi potaknuti prijenos Direktive EU kroz međuprofesionalne sporazume na način koji bi smanjio vrijeme između usvajanja direktive i njezine naknadne primjene.

Na temelju Agende 2030 - i ciljeva održivog razvoja koji se tiču ​​siromaštva, rodne ravnopravnosti i dostojanstvenog rada - Europski semestar trebao bi nadgledati i podržati ulaganja u ravnotežu između poslovnog i privatnog života, popuniti rodnu prazninu u pogledu broja dana izgubljenog posla zbog obiteljske skrbi i usredotočiti se na smanjenje rodne razlike u prihodima. Preporuke euro područja i smjernice za pojedine zemlje trebali bi stvoriti optimalne uvjete za javna ulaganja u pristupačne i visokokvalitetne ustanove za brigu o djeci.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Direktiva o transparentnosti rodnih plaća - jednaka plaća za jednak rad i rad jednake vrijednosti
  2. Provedba Direktive o ravnoteži između radnog i privatnog života
  3. Pravne inicijative za osiguravanje rodne ravnopravnosti i raznolikosti u odborima poduzeća (npr. Odobravanje Direktive o ženama u nadzornim odborima).
  4. Korištenje rodno zasnovanih podataka i indeksa rodne ravnopravnosti te procjena utjecaja politike iz rodno osjetljive perspektive.
  5. Podržati pristupanje EU Istanbulskoj konvenciji u borbi protiv nasilja nad ženama + ratifikacija i provedba Konvencije ILO-a br. 190

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Ciljajte i ispravljajte neravnoteže u mirovinskim prihodima.
  2. U odnosu na SDG 5 i 8, stvaranje novih mjerila za ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Unapređenje žena na visoke izvršne položaje u poduzećima.
  3. Unutar semestra, koristeći indeks rodne ravnopravnosti. Procjena provedbe DOP-a iz rodno osjetljive perspektive.
  4. Ograničiti rodnu segregaciju na tržištu rada razmjenom iskustava iz komunikacijskih strategija za prevladavanje rodnih stereotipa u obrazovanju i osposobljavanju.