I LUKU

YHDENvertaiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

Etusivu / Luku I
Koulutus ja elinikäinen oppiminen

Koulutus ja elinikäinen oppiminen

Etusivu / Luku I / Periaate 1 On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että laadukas ja osallistava koulutus, elinikäinen oppiminen ovat oikeus ja tasa-arvo kaikille oppijoille ja työntekijöille. 52 miljoonaa aikuista Euroopassa on matalan pätevyyden omaavia ja useat maat ...

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Etusivu / Luku I / Periaate 2 Työllisyyserot eivät vähene ja jäsenvaltioiden välillä on edelleen suuria eroja. Työllisyyserojen kokonaisparannuksiin liittyy sukupuolten palkka- ja eläke-erojen lisääntyvä ero. Eurostat ...

Yhtäläiset mahdollisuudet

Yhtäläiset mahdollisuudet

Etusivu / Luku I / Periaate 3 Pääsy mahdollisuuksiin riippuu useammin siitä ryhmästä, johon työntekijä kuuluu. Tavoitteena on sisällyttää syrjinnän poistamiseen tähtäävä politiikka (jälkikäteen) sekä ennakoivat politiikat, jotka ...

Aktiivinen tuki työllisyyteen

Aktiivinen tuki työllisyyteen

Etusivu / Luku I / Periaate 4 On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että laadukas ja osallistava koulutus, elinikäinen oppiminen ovat oikeus ja tasa-arvo kaikille oppijoille ja työntekijöille. 52 miljoonaa aikuista Euroopassa on matalan pätevyyden omaavia ja useat maat ...