Home / Kapitel I / Ligestilling

Princip 2

Ligestilling

Forskelle i beskæftigelsen er ikke faldende, og der er fortsat store forskelle mellem medlemsstaterne. Samlede forbedringer i forskelle i beskæftigelsen matches med stigende forskelle i kønsbestemte løn- og pensionshuller. Eurostat og SDG-overvågning viser de ulemper, som kvinder oplever, når de bærer plejebyrden i husstanden. Mens kvinder opnår bedre resultater inden for uddannelse, er deres professionelle karriere mindre vellykket end mænds. Kvinder dominerer i vigtige sektorer af økonomien, såsom uddannelse, pleje, service og detailhandel. Ikke desto mindre værdsættes deres arbejde mindre end det arbejde, der udføres af mænd, både inden for samme sektor og på tværs af sektorer. Populistiske kræfter truer de fremskridt, som det europæiske samfund har opnået i de sidste par årtier. Dette kan true kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet (allerede ret ujævn i hele EU) og tage sin vejafgift på potentiel EU-vækst.

Målet med EU er at opnå fuld kønsligestilling, fuld lighed i løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi og en lige fordeling mellem mænd og kvinder af professionelt ansvar og familieansvar.

På denne baggrund går ETUC ind for en lovgivningsinitiativ til bekæmpelse af lønforskelle mellem kønnene, der ville løse mangler i den nuværende EU-ret. ETUC kræver juridisk bindende løn-gennemsigtighedsforanstaltninger, der fører til lovgivningsmæssig konvergens på tværs af medlemslande for at  bedre tackle kønsbestemte lønforskelle.

EFS kræver også et væsentligt direktiv, der garanterer repræsentation af kvinder fra alle baggrunde i både udøvende og ikke-udøvende selskabsbestyrelser i en bindende kvote på 40%.

Det tilrådes også at udstede en Vejledning til implementering af direktivet om balance mellem arbejde og privatliv. En sådan vejledning bør tilskynde til gennemførelse af EU-direktivet gennem interprofessionelle aftaler på en måde, der reducerer tiden mellem vedtagelsen af ​​direktivet og dets efterfølgende anvendelse.

Baseret på dagsordenen for 2030 - og SDG'erne vedrørende fattigdom, ligestilling mellem kønnene og anstændigt arbejde - bør det europæiske semester overvåge og støtte investeringer i balance mellem arbejde og privatliv, udfylde kønsforskellen vedrørende antallet af arbejdsdage, der er gået tabt på grund af familiepleje, og fokus på at reducere kønsforskellen i pensionsindkomst. Anbefalinger fra euroområdet og landespecifik vejledning skal skabe de optimale betingelser til offentlige investeringer i overkommelige børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. Direktiv om gennemsigtighed mellem kønnene - lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi
  2. Implementering af direktivet om balance mellem arbejde og privatliv
  3. Juridiske initiativer til sikring af ligestilling mellem kønnene og mangfoldighed i selskabsstyrelser (f.eks. Godkendelse af direktivet om kvinder i tilsynsråd).
  4. Brug af kønsbaserede data og et ligestillingsindeks og evaluering af den politiske indvirkning ud fra et kønsfølsomt perspektiv.
  5. Støt EU-tiltrædelse af Istanbulkonventionen mod vold mod kvinder + ratifikation og gennemførelse af ILO-konvention nr. 190

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Målrette og afhjælpe ubalancer i pensionsindkomst.
  2. I forhold til SDG 5 og 8 skaber nye benchmarks for balance mellem arbejde og privatliv. Fremme af kvinder til høje ledende stillinger i virksomheder.
  3. Inden for semesteret ved hjælp af ligestillingsindekset. Evaluering af implementering af CSR ud fra et kønsfølsomt perspektiv.
  4. At begrænse kønsopdelingen på arbejdsmarkedet ved at udveksle erfaringer fra kommunikationsstrategier for at overvinde kønsstereotyper i uddannelse.