III LUKU

SOSIAALINEN SUOJELU JA OSALLISTUMINEN

Etusivu / III luku
Lastenhoito ja lasten tuki

Lastenhoito ja lasten tuki

Etusivu / Luku III / Periaate 11 Suurin osa jäsenvaltioista ei menestynyt EU2020- ja Barcelona-tavoitteissa. Julkiset investoinnit tällä alalla vähenevät eikä lisäänny. Lasten köyhyys ja lasten mahdollisuudet riippuvat vahvasti ...

Sosiaalinen suojelu

Sosiaalinen suojelu

Etusivu / Luku III / Periaate 12 Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevan suositusehdotuksen vaikutusten arvioinnissa kuvataan osuvasti periaatteen 12 taustalla olevat haasteet. EAY esitti sosiaalisen suojelun aiheen EU: n vuoden 2019 EU-ohjausjaksolla ja antoi todisteita

Työttömyysedut

Työttömyysedut

Etusivu / Luku III / Periaate 13 Vakaus- ja kasvusopimus (SGP) pyrkii vähentämään työttömyysetuusjärjestelmien riittävyyttä ja kattavuutta julkisen talouden tasapainottamisen hyväksi mutta työntekijöiden suojelun vahingoksi. Työttömyysedut...

Vähimmäistulot

Vähimmäistulot

Etusivu / Luku III / Periaate 14 EU: lla on parannuksia vain absoluuttisen köyhyyden (aineellisen puutteen) torjunnassa. Ihmisten köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi ei kuitenkaan yritetä: työssäkäyvien köyhyys lisääntyy. ...

Vanhuuden tulot ja eläkkeet

Vanhuuden tulot ja eläkkeet

Etusivu / Luku III / Periaate 15 Ikääntyvän väestön tarpeet olisi ymmärrettävä paremmin ja löydettävä ratkaisuja ikääntyneiden avun, riittävien eläkkeiden, hyvän terveyden ja sosiaalisen hoidon sekä turvaverkkojen varmistamiseksi. Kattava sosiaaliturva ...

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

Etusivu / Luku III / Periaate 16Terveydenhuollon työntekijät kaikkialla Euroopassa työskentelevät ahkerasti COVID-19-viruksen hoitamiseksi ja leviämisen estämiseksi. Monissa tapauksissa heidän tehtävänsä vaikeutuu henkilöstöpulan, riittämättömien tilojen ja henkilökohtaisten ...

Vammaisten osallistaminen

Vammaisten osallistaminen

Etusivu / Luku III / Periaate 1780 miljoonaa ihmistä Euroopassa elää vammaisena ja monet ovat syrjinnän uhreja. Näille ihmisille EU: n pitäisi olla lisätyn vapauden ja mahdollisuuksien lähde. Vammaiset ihmiset kohtaavat ankaran tilanteen ...

Pitkäaikaishoito

Pitkäaikaishoito

Etusivu / Luku III / Periaate 18Terveydenhuollon työntekijät kaikkialla Euroopassa työskentelevät ahkerasti COVID-19-viruksen hoitamiseksi ja leviämisen estämiseksi. Monissa tapauksissa heidän tehtävänsä vaikeutuu henkilöstöpulan, riittämättömien tilojen ja henkilökohtaisten ...

Asuminen ja tuki kodittomille

Asuminen ja tuki kodittomille

Etusivu / Luku III / Periaate 19 Julkisten palvelujen vapauttaminen ja yksityistäminen, mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien liiallinen ja vastuullinen käyttö (siten voittojen asettaminen ihmisten etujen edelle) riistää yhteiskunnan ja suurimman osan ...

Pääsy olennaisiin palveluihin

Pääsy olennaisiin palveluihin

Etusivu / Luku III / Periaate 20 Julkisten palvelujen vapauttaminen ja yksityistäminen, mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien liiallinen ja vastuullinen käyttö (siten voittojen asettaminen ihmisten etujen edelle) riistää yhteiskunnan ja suurimman osan ...