Etusivu / III luku / Vammaisten osallistaminen

Periaate 17

Vammaisten osallistaminen

Euroopassa 80 miljoonaa ihmistä elää vammaisena, ja monet ovat syrjinnän uhreja. Näille ihmisille EU: n pitäisi olla täydentämisen lähde vapaus ja mahdollisuudet. Vammaiset kohtaavat vakavan tilanteen Euroopan työmarkkinoilla, työllisyysaste 48.1 prosenttia verrattuna väestön 73.9 prosenttiin. Vammaisten naisten ja nuorten työllisyysaste on vieläkin alhaisempi. Nämä luvut eivät kuitenkaan anna käsitystä työllisyyden laadusta. EU: n olisi kohdennettava varoja, erityisesti ESR +, lisäämään resursseja, jotka jäsenvaltiot osoittavat yhtäläisiin mahdollisuuksiin, infrastruktuurin sisällyttämiseen ja aktivointitoimiin. Vammaisten henkilöiden lainsäädännöllistä suojelua ja edistämistä työmarkkinoilla sekä työllistymisen että työpaikan säilyttämisen suhteen arvioidaan ja seurataan kaikissa jäsenvaltioissa aukkojen poistamiseksi.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpano ja selkeytetään kohtuullisen mukauttamisen käsitettä. Euroopan vammaisstrategian ja direktiivin 2000/78 pohjalta.
  2. EU: n ja kansallisten lakien kuntotarkastus ehdottaa uusia sääntöjä, joilla varmistetaan vammaisten täydellinen osallistuminen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.
  3. Uusi eurooppalainen vammaisstrategia, joka perustuu tavoitteisiin, joita ei saavuteta nykyisessä Euroopan vammaisstrategiassa, sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin sitoumuksiin ja YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Seurataan vammaisten työllisyysastetta aktiiviseen osallisuuteen, mahdollistavien palvelujen tarjoamiseen, köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvien investointien yhteydessä.
  2. Seurataan jäsenvaltioiden nykyisten oikeudellisten puitteiden tehokkuutta vammaisten integroimiseksi työmarkkinoille ja suunnitellaan EU: n oikeudellista kehystä.