Kezdőlap / III. Fejezet / A fogyatékkal élők befogadása

17 elv

A fogyatékkal élők befogadása

Európában 80 millió ember él fogyatékossággal, és sokan megkülönböztetés áldozatai. Ezeknek az embereknek az EU-nak bővített forrást kell jelentenie szabadság és lehetőségek. A fogyatékossággal élők súlyos helyzetben vannak az európai munkaerőpiacon, a foglalkoztatási ráta 48.1%, szemben az általános népesség 73.9% -ával. A fogyatékossággal élő nők és fiatalok foglalkoztatási aránya még alacsonyabb. Ezek az adatok azonban nem adnak betekintést a foglalkoztatás minőségébe. Az EU-nak forrásokat kell elkülönítenie, különös tekintettel az ESZA + -ra, hogy növelje a tagállamok által az esélyegyenlőségre, az infrastruktúra befogadására és az aktiválási intézkedésekre elkülönített forrásokat. A fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci jogvédelmét és előléptetését mind a foglalkoztatáshoz való hozzáférés, mind pedig a munkahely megtartása érdekében minden tagállamban értékelni fogják és ellenőrzik a hiányosságok pótlása érdekében.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása és az ésszerű alkalmazkodás fogalmának tisztázása. Az európai fogyatékosságügyi stratégiára és a 2000/78 irányelvre építve.
  2. Az EU és a nemzeti jogszabályok alkalmassági ellenőrzése további szabályok javaslata érdekében, amelyek biztosítják a fogyatékossággal élők teljes társadalmi beilleszkedését a társadalomba és a munkaerőpiacra.
  3. Új európai fogyatékosságügyi stratégia, amely a jelenlegi európai fogyatékosságügyi stratégia által nem elért célokra, a szociális jogok európai pillérének kötelezettségvállalásaira és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira épít.

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. Figyelemmel kíséri a fogyatékossággal élők foglalkoztatási rátáját az aktív befogadás, a segítő szolgáltatások nyújtása, a szegénység és a kirekesztés érdekében megvalósított beruházásokkal összefüggésben.
  2. Figyelemmel kíséri a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci integrációját célzó, a tagállamokon belül meglévő jogi keretek hatékonyságát, és uniós jogi keretet tervez.