Domov / III. Poglavje / Vključevanje invalidov

Načelo 17

Vključenost invalidov

80 milijonov ljudi v Evropi živi invalidno, mnogi pa so žrtve diskriminacije. Za te ljudi bi morala biti EU vir razširitve svoboda in priložnosti. Invalidi se na evropskem trgu dela soočajo s hudimi razmerami, saj je stopnja zaposlenosti 48.1% v primerjavi s 73.9% za splošno prebivalstvo. Ženske in mladi invalidi se srečujejo s še nižjo stopnjo zaposlenosti. Vendar te številke ne dajejo vpogleda v kakovost zaposlovanja. EU bi morala dodeliti sredstva, zlasti ESS +, za povečanje sredstev, ki jih države članice namenijo enakim možnostim, vključitvi infrastrukture in aktivaciji. Zakonodajna zaščita in spodbujanje invalidov na trgu dela, tako pri dostopu do zaposlitve kot pri ohranjanju delovnega mesta, se bo ocenjevalo in spremljalo v vseh državah članicah, da se zapolnijo vrzeli.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov (CRPD) in razjasnitev koncepta razumne prilagoditve. Nadgrajuje evropsko strategijo za invalidnost in Direktivo 2000/78.
  2. Preverjanje ustreznosti zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje za predlaganje nadaljnjih pravil, ki zagotavljajo polno vključenost invalidov v družbo in na trg dela.
  3. Nova evropska invalidska strategija, ki bo temeljila na ciljih, ki jih ne dosega sedanja evropska invalidska strategija, zavezam evropskega stebra socialnih pravic in ciljev OZN za trajnostni razvoj.

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Spremljati stopnje zaposlenosti invalidov v povezavi z naložbami za aktivno vključevanje, zagotavljanje storitev, revščino in izključenost.
  2. Spremljati učinkovitost obstoječih pravnih okvirov v državah članicah za vključevanje invalidov na trg dela in predvideti pravni okvir EU.