Početna / Poglavlje III / Inkluzija osoba s invaliditetom

Načelo 17

Inkluzija osoba s invaliditetom

80 milijuna ljudi u Europi živi s invaliditetom, a mnogi su žrtve diskriminacije. Za te bi ljude EU trebao biti izvor proširenja sloboda i mogućnosti. Osobe s invaliditetom suočavaju se s teškom situacijom na europskom tržištu rada, sa stopom zaposlenosti od 48.1% u usporedbi sa 73.9% za opću populaciju. Žene i mladi s invaliditetom suočeni su s još nižim stopama zaposlenosti. Te brojke, međutim, ne daju uvid u kvalitetu zaposlenja. EU bi trebao dodijeliti sredstva, posebno ESF +, za povećanje resursa koje države članice dodjeljuju jednakim mogućnostima, uključivanju infrastrukture i aktivaciji. Zakonska zaštita i promicanje osoba s invaliditetom na tržištu rada, kako u pristupu zapošljavanju, tako i u zadržavanju posla, procijenit će se i nadzirati u svim državama članicama kako bi se popunile rupe.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Provedba UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i razjasniti koncept razumnog prilagođavanja. Nadovezujući se na Europsku strategiju za invalidnost i Direktivu 2000/78.
  2. Provjera spremnosti EU-a i nacionalnih zakona radi predlaganja daljnjih pravila koja osiguravaju potpuno uključivanje osoba s invaliditetom u društvo i na tržište rada.
  3. Nova europska strategija za osobe s invaliditetom, koja će se graditi na ciljevima koji nisu postignuti trenutnom Europskom strategijom o invalidnosti, obvezama Europskog stupa socijalnih prava i UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Pratiti stope zaposlenosti osoba s invaliditetom u vezi s ulaganjima za aktivno uključivanje, pružanje usluga koje omogućavaju, siromaštvo i isključenost.
  2. Pratiti učinkovitost postojećih pravnih okvira unutar država članica usmjerenih na integraciju osoba s invaliditetom na tržište rada i predvidjeti pravni okvir EU-a.