Acasă / Capitolul III / Includerea persoanelor cu dizabilități

Principiul 17

Includerea persoanelor cu dizabilități

80 de milioane de oameni din Europa trăiesc cu un handicap și mulți sunt victime ale discriminării. Pentru acești oameni, UE ar trebui să fie o sursă de extindere libertate și oportunități. Persoanele cu dizabilități se confruntă cu o situație gravă pe piața muncii europene, cu o rată a ocupării forței de muncă de 48.1% față de 73.9% pentru populația generală. Femeile și tinerii cu dizabilități se confruntă cu rate de ocupare chiar mai mici. Cu toate acestea, aceste cifre nu oferă o perspectivă asupra calității ocupării forței de muncă. UE ar trebui să aloce fonduri, în special FSE +, pentru a crește resursele pe care statele membre le alocă egalității de șanse, incluziunii infrastructurii și măsurilor de activare. Protecția legislativă și promovarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, atât în ​​ceea ce privește accesul la ocuparea forței de muncă, cât și menținerea locului de muncă, vor fi evaluate și monitorizate în toate statele membre, pentru a umple lacunele.

Acțiuni care vizează stabilirea unui nivel minim de drepturi în UE, condiții de concurență echitabile pe piața unică

  1. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) și clarificarea conceptului de acomodare rezonabilă. Bazându-se pe Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități și Directiva 2000/78.
  2. Verificarea adecvării legislației UE și naționale pentru a propune alte reguli care să asigure integrarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate și pe piața muncii.
  3. Noua strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități, care urmează să fie construită pe obiectivele nerealizate de actuala strategie europeană pentru persoane cu handicap, angajamentele Pilonului european al drepturilor sociale și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă.

Acțiuni care vizează stabilirea convergenței ascendente în condițiile de viață și de muncă

  1. Monitorizați ratele de ocupare a persoanelor cu dizabilități în legătură cu investițiile pentru incluziune activă, furnizarea de servicii de abilitare, sărăcie și excluziune.
  2. Monitorizați eficacitatea cadrelor juridice existente în statele membre care vizează integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii și prevedeți un cadru legal al UE.