Home / Kapitel III / Inklusion af handicappede

Princip 17

Inklusion af handicappede

80 millioner mennesker i Europa lever med et handicap, og mange er ofre for diskrimination. For disse mennesker bør EU være en kilde til forstærket frihed og muligheder. Handicappede står over for en alvorlig situation på det europæiske arbejdsmarked med en beskæftigelsesfrekvens på 48.1% sammenlignet med 73.9% for den generelle befolkning. Kvinder og unge med handicap konfronteres med endnu lavere beskæftigelsesfrekvenser. Disse tal giver imidlertid ikke et indblik i beskæftigelseskvaliteten. EU bør tildele midler, især ESF +, for at øge de ressourcer, som medlemsstaterne afsætter til lige muligheder, infrastrukturinddragelse og aktiveringsforanstaltninger. Den lovgivningsmæssige beskyttelse og fremme af handicappede på arbejdsmarkedet, både i adgang til beskæftigelse og ved at bevare jobbet, vil blive vurderet og overvåget i alle medlemsstater for at udfylde smuthullerne.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. Implementering af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD) og afklaring af begrebet rimelig tilpasning. Baseret på den europæiske strategi for handicap og direktiv 2000/78.
  2. Træningskontrol af EU og nationale love for at foreslå yderligere regler, der sikrer fuld integration af mennesker med handicap i samfundet og på arbejdsmarkedet.
  3. Ny europæisk handicapstrategi, der bygger på de mål, der ikke nås med den nuværende europæiske handicapstrategi, forpligtelserne i den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's mål for bæredygtig udvikling.

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Overvåg beskæftigelsesfrekvensen for mennesker med handicap i forbindelse med investeringer til aktiv inklusion, levering af aktiverende tjenester, fattigdom og udstødelse.
  2. Overvåge effektiviteten af ​​eksisterende juridiske rammer i medlemsstaterne med henblik på integration af handicappede på arbejdsmarkedet og overveje en EU-retlig ramme.