Etusivu / II luku Turvallinen ja sopeutuva työllisyys

Periaate 5

Turvallinen ja sopeutuva työllisyys

Euroopan työmarkkinat heikkenivät valtavasti vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tämän aloitti Covid-19-pandemia ja tartunnan estämiseksi toteutetut toimenpiteet. Työntekijät, joilla on epävakaa, matalapalkkainen ja / tai osa-aikatyö (mukaan lukien asiakirjoittomat ja pimeät työntekijät), kärsivät ensimmäisinä pandemian sosiaalisista seurauksista.

Epätyypillisen ja epävarman työn dramaattinen kasvu viime vuosikymmeninä on suoraan seurausta liiketoimintamallista, joka siirtää riskit työnantajalta työntekijälle. Siirtymät toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin ovat rajalliset, koska verotus ja lainsäädäntö luovat kielteisen taloudellisen ennakkoluulon tavanomaisiin työsuhteisiin nähden. Itse asiassa indikaattorit eivät osoita työnlaadun lähentymistä tai parantumista EU: n tasolla. On aika esitellä a joukko indikaattoreita, jotka mittaavat työpaikkojen laatua sosiaalisen tulostaulun alaosana. Työn laatua mitattaessa kojelauta voisi tarkistaa seuraavat tekijät: kohtuulliset palkat; työturvallisuus tavanomaisen työllisyyden ja sosiaalisen suojelun kautta; elinikäisen oppimisen mahdollisuudet ihmisarvoiset työolot turvallisilla ja terveellisillä työpaikoilla kohtuullinen työaika ja hyvä työ- ja yksityiselämän tasapaino; ja ammattiliittojen edustaminen ja neuvotteluoikeudet (katso myös P4). Covid-19-kriisin yhteydessä olisi aina vältettävä kompromissi yhtäältä taloudellisen toiminnan lisäämisen ja toisaalta laadukkaiden työpaikkojen luomisen välillä.

Työlavan työntekijät ovat toimittaneet ruokaa ja tavaroita karanteenissa olevien tai viruksen tartuttamien henkilöiden koteihin. Maailmanlaajuinen pandemia on osoittanut, että epätyypillisillä työntekijöillä on oltava sama oikeudellinen suoja kuin tavallisilla laillisilla työsuhteilla olevilla työntekijöillä, ja heillä on oltava pääsy ennaltaehkäisevään työterveyteen ja -turvallisuuteen, sosiaaliseen suojeluun ja kaikkiin muihin työntekijöiden oikeuksiin. Kunnioittaen täysin kansallisia työmarkkinamalleja ja kansallisten työmarkkinaosapuolten autonomiaa ja heidän oikeuttaan tehdä työehtosopimuksia, tämä toteutetaan aloitteilla, joiden tavoitteena on perustetaan ja varmistetaan kattavat oikeudet kaikille työntekijöille, mukaan lukien asiakirjoittomat, pimeät, epätyypilliset ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotta epävarmoilla työntekijöillä olisi enemmän valtaa neuvotella heidän tarpeitaan vastaavista työoloista.

Lainsäädäntökehystä olisi parannettava ja varmistettava Läpinäkyvät ja ennakoitavat työolodirektiivi (TPWCD). Tällaisen yhteisen toiminnan pitäisi vähentää kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarvittavaa aikaa kansallisten työmarkkinaosapuolten ammattikohtaisten sopimusten avulla.

Askel kohti työmarkkinoiden pirstaloitumisen vähentäminen tulee sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevan EU: n suosituksen täytäntöönpanosta ja seurannasta (katso myös P13). Sosiaalinen tulostaulu seuraa erityisesti työtilanteeseen perustuvaa syrjintää (syrjintä tunnistetaan tällä hetkellä iän, sukupuolen ja koulutustason perusteella).

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Otetaan käyttöön koulutuksen saatavuutta koskevassa aloitteessa kaikkien työntekijöiden oikeus oikeudenmukaiseen ja yhtäläiseen pääsyyn koulutukseen heidän työstään, maahanmuuttotilastaan ​​ja pätevyydestään riippumatta (kuten periaatteessa 1).
  2. Seurata sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevan suosituksen täytäntöönpanoa ja päättää neljän vuoden kuluttua direktiivin tehokkuudesta.
  3. Varmista läpinäkyvien ja ennakoitavien työolojen (TPWCD) tehokas täytäntöönpano.
  4. Tuleva EU: n asetus epätyypillisistä työntekijöistä ja alustayritysten työntekijöistä.
  5. Tuleva integraatiota ja osallisuutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma
  6. Varmistetaan työnantajien seuraamuksia koskevan direktiivin tehokas täytäntöönpano

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. EU: n laatutyöohjelma: seurataan työmarkkinoiden segmentoitumisen vaikutuksia ja mitataan edistymistä kohti turvallista ja mukautuvaa työllisyyttä, aktivointitoimenpiteitä ja poistetaan ammatilliseen asemaan perustuvia aukkoja.
  2. Kansallisen ja EU: n säännöstön arviointi uusien työmuotojen valossa ja valmistautuminen työn tulevaisuuteen: työtakuu, suoja kohtuuttomalta irtisanomiselta, oikeus kokopäiväiseen työhön, työntekijöiden itsemääräämisoikeus työaikaan.