Naslovna / Poglavlje II / Sigurno i prilagodljivo zapošljavanje

Načelo 5

Sigurno i prilagodljivo zaposlenje

Tržište rada u Europi doživjelo je veliko pogoršanje u prvoj polovici 2020. godine, to je pokrenula pandemija Covid-19 i mjere poduzete kako bi se spriječila zaraza. Radnici s nestabilnim, slabo plaćenim i / ili honorarnim poslovima (uključujući radnike bez dokumenata i neprijavljeni) prvi su pretrpjeli socijalne posljedice pandemije.

Dramatična ekspanzija nestandardnog i nesigurnog rada posljednjih desetljeća izravna je rezultat poslovnog modela koji prebacuje rizike s poslodavca na radnika. Prijelaz prema ugovorima na neodređeno vrijeme ograničen je jer oporezivanje i zakonodavstvo stvaraju negativnu ekonomsku pristranost prema standardnim oblicima zaposlenja. Zapravo, pokazatelji ne pokazuju konvergenciju niti poboljšanje na razini EU u pogledu kvalitete rada. Vrijeme je da uvedete a set pokazatelja koji mjeri kvalitetu radnih mjesta kao pododjeljak socijalne tablice rezultata. Prilikom mjerenja kvalitete posla, nadzorna ploča mogla bi provjeriti sljedeće elemente: pristojne plaće; sigurnost rada putem standardnog zaposlenja i pristupa socijalnoj zaštiti; mogućnosti cjeloživotnog učenja; pristojni uvjeti rada na sigurnim i zdravim radnim mjestima; razumno radno vrijeme uz dobru ravnotežu poslovnog i privatnog života; te sindikalno zastupanje i pregovaranje (vidi također P4). U kontekstu krize Covid-19, u svakom trenutku treba izbjegavati kompromis između jačanja gospodarske aktivnosti s jedne strane i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta s druge strane.

Radnici platforme dostavljali su hranu i robu kućama onih u karanteni ili zaraženih virusom. Globalna pandemija pokazala je potrebu da nestandardni radnici imaju istu pravnu zaštitu sličnu radnicima s redovnim zakonskim ugovorima, s pristupom preventivnom zdravlju i sigurnosti, socijalnoj zaštiti i svim ostalim radnim pravima. Uz potpuno poštivanje nacionalnih modela tržišta rada i autonomiju nacionalnih socijalnih partnera i njihovo pravo na sklapanje kolektivnih ugovora, to će se provesti kroz inicijative usmjerene na uspostavljanje i osiguravanje sveobuhvatnog skupa prava za sve radnike, uključujući neprijavljene, neprijavljene, nestandardne i samozaposlene radnike, tako da nesigurni radnici imaju više moći pregovarati o radnim uvjetima koji odgovaraju njihovim potrebama.

Treba poboljšati zakonodavni okvir i osigurati koordinirano prenošenje zakona Direktiva o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima (TPWCD). Takav zajednički napor trebao bi smanjiti količinu vremena potrebnog za transpoziciju korištenjem međuprofesionalnih sporazuma nacionalnih socijalnih partnera.

Koraci prema smanjenje fragmentacije tržišta rada proizići će iz provedbe i praćenja provedbe Preporuke EU-a o pristupu socijalnoj zaštiti (vidi također P13). Socijalni pregled stanja posebno će nadzirati diskriminaciju na temelju radnog statusa (trenutno se diskriminacija utvrđuje na temelju dobi, spola i obrazovnih postignuća).

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Uvesti pravo na pošten i jednak pristup osposobljavanju za sve radnike bez obzira na njihovo zaposlenje, imigracijski status i razinu kvalifikacija, u inicijativi o pristupu osposobljavanju (kao u načelu 1).
  2. Pratiti provedbu Preporuke o pristupu socijalnoj zaštiti i, za četiri godine, odlučiti hoće li neka direktiva biti učinkovitija.
  3. Osigurati učinkovitu provedbu transparentnih i predvidljivih radnih uvjeta (TPWCD).
  4. Nadolazeća uredba EU-a o nestandardnim radnicima i radnicima u platformama.
  5. Nadolazeći Europski akcijski plan za integraciju i inkluziju
  6. Osigurati učinkovitu provedbu Direktive o sankcijama za poslodavce

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. EU program za kvalitetno zapošljavanje: nadgledati učinke segmentacije tržišta rada i mjeriti napredak prema sigurnom i prilagodljivom zapošljavanju, mjere aktivacije i uklanjati praznine na temelju statusa zanimanja.
  2. Procjena nacionalne i pravne stečevine EU u svjetlu novih oblika rada i priprema za budućnost rada: jamstvo rada, zaštita od nepravednog otkaza, pravo na puno radno vrijeme, suverenitet radnika nad radnim vremenom.