Pagrindinis / II skyrius Saugus ir prisitaikantis užimtumas

5 principas

Saugus ir prisitaikantis užimtumas

Pirmąjį 2020 m. Pusmetį Europos darbo rinka labai pablogėjo. Tai inicijavo Covid-19 pandemija ir priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užkrėsti. Darbuotojai, dirbantys nestabilų, mažai apmokamą ir (arba) ne visą darbo dieną dirbantį darbą (įskaitant nedeklaruotus ir nedeklaruotus darbuotojus), pirmieji patyrė socialines pandemijos pasekmes.

Dramatiškas nestandartinio ir nesaugaus darbo išplėtimas pastaraisiais dešimtmečiais yra tiesioginis verslo modelio, perkeliančio darbdavio riziką į darbuotoją, rezultatas. Perėjimai prie neterminuotų sutarčių yra riboti, nes mokesčiai ir įstatymai sukuria neigiamą ekonominį tendenciją prieš standartines darbo formas. Tiesą sakant, rodikliai neparodo nei konvergencijos, nei darbo kokybės gerinimo ES lygmeniu. Atėjo laikas pristatyti a rodiklių rinkinys, vertinantis darbo kokybę, kaip socialinių rezultatų suvestinės poskyris. Matuojant darbo kokybę, informacijos suvestinė galėtų patikrinti šiuos elementus: deramą darbo užmokestį; darbo saugumas per įprastą užimtumą ir galimybė naudotis socialine apsauga; mokymosi visą gyvenimą galimybės; tinkamas darbo sąlygas saugiose ir sveikose darbo vietose; pagrįstas darbo laikas, užtikrinant gerą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; atstovavimas profesinėse sąjungose ​​ir derybų teisės (taip pat žr. P4). „Covid-19“ krizės metu visada reikėtų vengti kompromiso tarp ekonominės veiklos skatinimo ir, kita vertus, kokybiškų darbo vietų kūrimo.

Platformos darbuotojai maistą ir prekes pristatydavo į karantine esančių ar virusu užsikrėtusių namus. Pasaulinė pandemija parodė, kad nestandartiniams darbuotojams reikalinga tokia pati teisinė apsauga, kaip ir darbuotojams, turintiems reguliarias teisines sutartis, turintiems galimybę naudotis prevencine sveikatos ir saugos, socialinės apsaugos ir visomis kitomis darbo teisėmis. Visapusiškai gerbiant nacionalinius darbo rinkos modelius ir nacionalinių socialinių partnerių savarankiškumą bei jų teisę sudaryti kolektyvines sutartis, tai bus vykdoma įgyvendinant iniciatyvas, skirtas nustatant ir užtikrinant išsamų visų darbuotojų teisių rinkinį, įskaitant dokumentus neturinčius, nedeklaruotus, nestandartinius ir savarankiškai dirbančius darbuotojus, kad nesaugūs darbuotojai turėtų daugiau galių derėtis dėl jų poreikius atitinkančių darbo sąlygų.

Turėtų būti patobulinta teisinė sistema ir užtikrintas koordinuotas programos perkėlimas į nacionalinę teisę Skaidrių ir numatomų darbo sąlygų direktyva (TPWCD). Tokios bendros pastangos turėtų sutrumpinti perkėlimui reikalingą laiką, naudojant nacionalinių socialinių partnerių tarpprofesinius susitarimus.

Žingsniai link darbo rinkos susiskaidymo mažinimas atsiras įgyvendinant ir stebint ES rekomendacijos dėl galimybės naudotis socialine apsauga įgyvendinimą (taip pat žr. P13). Visų pirma, socialinių rezultatų suvestinėje bus stebima diskriminacija dėl užimtumo statuso (šiuo metu diskriminacija nustatoma atsižvelgiant į amžių, lytį ir išsilavinimą).

Veiksmai, kuriais siekiama nustatyti minimalų teisių lygį ES, vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje

  1. Įtraukti visų darbuotojų teisę į vienodas ir vienodas galimybes mokytis, neatsižvelgiant į jų užimtumą, imigracijos statusą ir kvalifikacijos lygį, iniciatyvoje dėl galimybės mokytis (kaip numatyta 1 principe).
  2. Stebėti Rekomendacijos dėl galimybės naudotis socialine apsauga įgyvendinimą ir po ketverių metų nuspręsti, ar direktyva būtų veiksmingesnė.
  3. Užtikrinti veiksmingą skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų (TPWCD) įgyvendinimą.
  4. Būsimas ES reglamentas dėl nestandartinių darbuotojų ir platformų bendrovių darbuotojų.
  5. Būsimas Europos integracijos ir įtraukties veiksmų planas
  6. Užtikrinti veiksmingą Darbdavių sankcijų direktyvos įgyvendinimą

Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti aukštesnę gyvenimo ir darbo sąlygų konvergenciją

  1. ES kokybiško užimtumo programa: stebėti darbo rinkos segmentavimo poveikį ir vertinti pažangą siekiant saugaus ir prisitaikančio užimtumo, aktyvinimo priemones ir pašalinti spragas, susijusias su profesine padėtimi.
  2. Nacionalinio ir ES teisyno vertinimas atsižvelgiant į naujas darbo formas ir pasirengimas darbo ateičiai: darbo garantija, apsauga nuo nesąžiningo atleidimo iš darbo, teisė į visą darbo dieną, darbuotojų suverenitetas darbo metu.