Kezdőlap / II. Fejezet Biztonságos és alkalmazkodó foglalkoztatás

5 elv

Biztonságos és alkalmazkodó foglalkoztatás

Az európai munkaerőpiacon 2020 első felében hatalmas romlás következett be, ezt a Covid-19 járvány és a fertőzés megelőzésére tett intézkedések kezdeményezték. Az instabil, alacsony fizetésű és / vagy részmunkaidős munkát végző munkavállalók (ideértve a dokumentáció nélküli és be nem jelentett munkavállalókat is) elsőként szenvedték el a járvány társadalmi következményeit.

A nem szabványos és bizonytalan munka drámai terjeszkedése az elmúlt évtizedekben egy olyan üzleti modell közvetlen következménye, amely a munkáltatótól a munkavállalóra helyezi át a kockázatokat. A határozott idejű szerződésekre való áttérés korlátozott, mivel az adózás és a jogszabályok negatív gazdasági torzítást eredményeznek a szokásos foglalkoztatási formákkal szemben. Valójában a mutatók nem mutatnak sem konvergenciát, sem javulást a munka minőségét illetően uniós szinten. Itt az ideje bevezetni a a szociális eredménytábla egyik részeként a munkahelyek minőségét mérő mutatók összessége. A munka minőségének mérésekor az irányítópult ellenőrizheti a következő elemeket: tisztességes bérek; munkabiztonság a szokásos foglalkoztatás és a szociális védelemhez való hozzáférés révén; egész életen át tartó tanulási lehetőségek; tisztességes munkakörülmények a biztonságos és egészséges munkahelyeken; ésszerű munkaidő, a munka és a magánélet megfelelő egyensúlyával; valamint a szakszervezetek képviselete és alkudozási jogai (lásd még P4). A Covid-19 válság összefüggésében mindenkor kerülni kell az egyrészt a gazdasági tevékenység fellendítése, másrészt a minőségi munkahelyek teremtése közötti kompromisszumot.

Az emelvény dolgozói élelmiszert és árut szállítottak karanténba kerültek vagy a vírus által fertőzöttek otthonába. A globális járvány megmutatta, hogy a nem szabványos munkavállalóknak ugyanolyan jogi védelemre van szükségük, mint a rendszeres törvényes szerződéssel rendelkező munkavállalóknak, hozzáféréssel a megelőző egészségvédelemhez és biztonsághoz, a szociális védelemhez és minden egyéb munkajoghoz. A nemzeti munkaerő-piaci modellek és a nemzeti szociális partnerek autonómiájának, valamint a kollektív szerződések megkötésének jogának teljes tiszteletben tartása mellett ezt a minden munkavállaló számára átfogó jogok létrehozása és biztosítása, ideértve a nem dokumentált, be nem jelentett, nem szabványos és önálló vállalkozókat is, hogy a bizonytalan munkavállalóknak nagyobb hatalmuk legyen az igényeiknek megfelelő munkafeltételekről tárgyalni.

Javítani kell a jogi keretet, és biztosítani kell a program összehangolt átültetését Az átlátható és kiszámítható munkakörülményekről szóló irányelv (TPWCD). Egy ilyen összehangolt erőfeszítésnek csökkentenie kell az átültetéshez szükséges időt a nemzeti szociális partnerek szakmaközi megállapodások felhasználásával.

Lépések felé A munkaerőpiac széttagoltságának csökkentése a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló EU-ajánlás végrehajtása és végrehajtásának nyomon követése révén valósul meg (lásd még P13). Különösen a Social Scoreboard fogja figyelemmel kísérni a foglalkoztatási státuszon alapuló megkülönböztetést (jelenleg a megkülönböztetést életkor, nem és iskolai végzettség alapján állapítják meg).

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. A képzéshez való hozzáférés kezdeményezésében vezessék be a munkavállalók tisztességes és egyenlő hozzáférésének jogát a munkavállalókra, függetlenül a foglalkoztatásuktól, a bevándorlási státustól és a képesítési szinttől (az 1. elv szerint).
  2. Figyelemmel kíséri a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló ajánlás végrehajtását, és négy év múlva döntsön arról, hogy egy irányelv hatékonyabb lenne-e.
  3. Biztosítsa az átlátható és kiszámítható munkakörülmények (TPWCD) hatékony végrehajtását.
  4. A nem szabványos munkavállalókról és a platformcégekben dolgozókról szóló közelgő uniós rendelet.
  5. Az integráció és befogadás közelgő európai cselekvési terve
  6. A munkaadók szankcióiról szóló irányelv hatékony végrehajtásának biztosítása

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. EU-program a minőségi foglalkoztatásért: figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci szegmentáció hatásait, és mérje a biztonságos és alkalmazkodó foglalkoztatás felé tett előrelépéseket, aktivizációs intézkedéseket és megszüntesse a foglalkozási státuson alapuló hiányosságokat.
  2. A nemzeti és az uniós vívmányok értékelése az új munkaformák tükrében, és felkészülés a munka jövőjére: munkaerő-garancia, védelem a tisztességtelen elbocsátással szemben, teljes munkaidős foglalkoztatáshoz való jog, a munkavállalók szuverenitása a munkaidő alatt.