Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

Home / Hoofdstuk II / Environnement de travail sain, sûr et adapté, and protection des données

Principe 10

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

La Covid-19 vormt het plus belangrijke défi sanitaire, economische en sociale dans l'histoire de l'Union européenne. De dimensie santé en sécurité au travail (SST) is een samengestelde essentie van de Europese strategie om de verspreiding van virussen en het onderhoud van economische activiteiten te beperken. De nombreuses nationale maatregelen hebben betrekking op de strijd tegen de pandemie, en omvatten de maatregelen van verwanten in de tijd van arbeid en verhuizingen tussen woonplaats en arbeid.

Bij het debuut van de pandemie van Covid-19, de travailleurs van nombreux sekteurs (des femmes pour la plupart) is het fysieke lichaam aanwezig op de plaats van de travail en de eerste ligne van de strijd tegen het virus, que ce soit dans le domaine des soins de santé, de nettowinst of de detailhandel. Als het kader van de tweedeling vaag is voor de besmetting, de regeringen ontwijken de maatregelen van de opsluiting en installeren een nieuwe controle van de activiteiten en de retourarbeid. Het succes van de strategische sortering van de EU hangt af van een grote partij van aanpassing en politieke effectiviteit van SST met geadopteerden.

Les maatregelen familieleden à la sécurité en à la santé au travail, que ce soit par le bias de la wettigheid of de conventies collectieven, soutiennent pratiquement le retour au travail. De implicatie van de syndicaten in de uitwerking van de maten is de essentie. Suite op het gebied van opsluiting, de maatregelen ter voorkoming van maatregelen door de chef-kok van de werkgevers die een bijdrage leveren aan het verzekeren van een terugkeer naar werk, noteren een sluier op afstand van het lichaam en de beschikbaarheid van beveiligingspersoneel. Ze geven de voorkeur aan de verspreiding van het virus.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Snelle goedkeuring van het besluit van de Commissie van 3 juni van de opname van het virus Covid-19 (SARS-CoV-2) in de lijst van biologische agentia van bijlage III van de richtlijn 2000/54/CE op de bescherming van de travailleurs Contre les risico's Liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

 2. Verkenning van la Covid-19 en tant que maladie professional dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Controle en uitvoering van de omzetting van de richtlijnen 2017/2398, 2019/130 en 2019/983 en de toepassing van het Europese acquis..

 4. Ontwikkelaar en voor het uitvoeren van aanbevelingen voor een niveau nul van kankerprofessionals, en omvat de ontwikkeling van risicoanalyses en een herziening van de gezinsrichtlijn.

 5. Geef de Europese richtlijnen over psychosociale risico's en problemen met het spier-squelettique.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Ontwikkelaar en schenker geen beweringen voor een tolerantie die nul is voor dodelijke ongevallen en het voorkomen van arbeidsongevallen. Schrijf het begrip "nul dodelijke ongevallen" in volgens de beveiligings- en veiligheidsstrategische methode (SST).

 2. Cartographier van de rol van vertegenwoordigers van de travailleurs en taxateur van de effectiviteit van de rechten van de syndicaten voor het verzekeren van de toepassing van de Europese wetgeving op de SST.

 3. Ontwikkelaar een uniforme/unieke methodologie en een gemeenschappelijk informatiesysteem over het signalement van professionele ongevallen en informatie over de verzekeringssystemen van professionele ongevallen en ziektes en deel van de praktijk.

Emplois sûrs et aanpasbare

Emplois sûrs et aanpasbare

Home / Hoofdstuk III / Emplois sûrs et adaptables

Principe 11

Emplois sûrs et aanpasbare

La majorité des États leden op enregistré des resultats mediocres par rapport aux objectifs UE2020 en de Barcelone. Les investissements publics dans ce domaine diminuent au lieu d'augmenter. La pauvreté parmi les enfants en de opportunités qui leur sont biedt een afhankelijk fortement van revenus en des biens sociaux niet voor disposer le ménage au sein duquel ils grandissent. Het is een belangrijke garantie voor de dienstverlening aan de bekwaamheid en de kwaliteit van het onderwijs, de infrastructuur van de loisirs en de santé adéquats voor de persoonlijke levenssfeer en talenten op het gebied van reizen, eenmalige vrouwen, de eerste plaats tijdens het reizen en een ondersteuner op de lange termijn in de maatschappij.

Er is geen garantie voor uw leven zonder uitzondering en met inbegrip van de toegang tot de leer, de natuur, de leerling en de kwaliteit van het onderwijs. L'UE devrait renforcer l'universalité - et la qualité - des services publics doivent également bénéficier les enfants les plus vulnérables and leurs familles. De garantie voor het bankwezen is een van de belangrijkste pleinen op de CNUDE, niet de universaliteit is een essentieel principe. Les objectifs de Barcelone worden geactualiseerd en aangemoedigd.

S'agissant des infrastructures d'aide à l'enfance, celles-ci doivent être accessibles (géographiquement et aux enfants souffrant de handicap), abordables en de grande qualité.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Een universele garantie voor alle kinderen die de strijd aanbinden en de sociale inclusie begunstigen.

 2. Séminaire des partenaires sociaux sur les modalités de l'aide à l'enfance dans l'UE in the cadre de leur Programme de travail 2019-2021

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Plan d'action anti-pauvreté avec un accent particulier sur (i) la garantie de services publics accessibles, gratuits et de qualité, y include santé, logement, services sociaux et infrastructures d'accueil de l'enfance (ii) l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants (iii) la pauvreté des ménages

 2. Herstel van de revendicaties van sociale partners en investeringsmatrixen in de infrastructuren voor de kinderen en de potentiele vertegenwoordigers van de verenigingen voor de specifieke ouders van ouders met travaillent.

Sociale bescherming

Sociale bescherming

Home / Hoofdstuk III / Bescherming sociale

Principe 12

Sociale bescherming

De analyse van de impact van het voorstel van de aanbeveling op het niveau van de bescherming van de sociale bescherming van het voorstel van het principe 12. De CES en de eerdere observaties op het niveau van de Europese Semestre 2019 een goede keus van de EU en de duurzaamheid van de nationale gemeentelijke hoofdsom, en de plaats van de seul, de politiek van aanbevelingen op het grondgebied van het domein.

Dans quatre ans, une analyse d'impact devrait tirer les conclusies sur la question de savoir and une aanbeveling est l'outil passend for atteindre cet object if ou si une richtlijn serait plus indiquée.

De toegang tot de sociale zekerheid is de kwaliteit van de economie. C'est pourquoi ce principe devra être cohérent avec le principe 5. En de sociale bescherming, de volgende punten zijn onder meer:

 • couverture et adéquation des prestations de sociale onafhankelijke bescherming du type d'emploi;
 • garantie d'une bescherming minimum effectieve stort;
 • een compromis tussen de flexibele organisatiemodaliteiten van het reizen en de toegang, de duur en het niveau van sociale bescherming;
 • niveaux d'emploi de la main-d'œuvre;
 • fixation de prestations adéquates (en particulier pour les pensions);
 • verbetering van de toegang tot de formatie voor de reizigers;
 • instrumenten voor het beste effect als het gaat om beroep en privé;
 • garantie voor ongevallen en reizen;
 • de écarts dus het parcours van beroep en de longues périodes de chômage, het principe van de écarts fondés in het genre of de découlant de formes précaires d'emploi.

Uw persoonlijke levenssfeer en de sociale dialoog, de bewaking van de reis, de bescherming tegen misbruik van licenties, de tijdelijke bewaking en de bescherming van de reis.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Mise en œuvre de la Recommendation sur l'accès à la protection sociale. Prioriteiten: verlenging van de formule (obligatoire) en effectief, doeltreffendheid en aanpassing van prestaties en favorieten voor salariëring en onafhankelijke reizigers.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Sociaal tableau - Objectifs de convergentie à la huis in het kader van het programma voor de emplois de kwaliteit.

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen

Home / Hoofdstuk III / Prestations de chômage

Principe 13

Werkloosheidsuitkeringen

De stabiliteit en het herstel van de economie (PSC) hebben de neiging om de kwaliteit van de reis en de geldigheid van het budget te verbeteren en de nationale begroting voor de bescherming van reizigers. Les prestations de chômage on néanmoins diminué (taux de remplacement ou durée des prestations, verplichtingen du bénéficiaire sans lien avec une deelname aux PAMT, etc.). Het object van een voordeel dat de uitlijning van de politiek actief is, blijft van waarde in het leven dat loont. De nationale modellering en de harmonisatie van de resultaten van de activatiemaatregelen, op het niveau van de conséquenties in het proces van de herhaling van de semestre européen op het niveau van de comptes en de pauvreté nationalaux.

Une initiatief européenne portant sur la libre circulation des travailleurs et la portabilité des droits dans les transitions du marché du travail pourrait favoriet une convergentie des droits des travailleurs à des prestations de chômage adéquates et / of des activations of passer du chômage à een tijdloze aanwinst voor een reisstandaard.

La Commission européenne prépare une proposition de système européen de réassurance des allocations de chômage. Er is een probleem met een stabiliteitsinstrument en een betrouwbaar instrument met een onmisbaar instrument en een onwenselijke conséquentie plus een relevant resultaat van de resultaten. Le système de réassurance ne devrait pas interreer avec les règles and pratiques des systèmes national of servir de nieuwe instrument voor discipliner les États membres en / of harmoniser les systèmes national d'assurance chômage. Een système européen de réassurance des allocations de chômage pourrait contribuer à assurer une norme de base de soutien gedurende de cycli de chômage. L'idée de mettre en place un tel système avait déjà été discutée avant la flambée de Covid-19. Les conséquences économiques et sociales de la pandémie rendent donc cette discussie d'autant plus nécessaire. ZEKER dat er geen plaats is voor een discussie over een instrument plus permanent.

Concernant le référencement au sein du semestre européen, the faudrait mettre davantage l'accent sur les jeunes travailleurs particulièrement affectés par la précarité au début of leur parcours professionnel and qui sont parfois pénalisés of the système de national prestations. Het is een kwestie van reizen tussen 52 en 67 jaar. La question des pénalités semble également pertinente au vu des réformes structurelles qui voient le jour partout en Europe pour réduire l'accès des demanders d'emploi aux prestations de chômage or créer plus de précarité parmi ceux-ci à travers le prisme de l'austérité . De plus, de neiging tot croissant in zekerheden Leden van de «onzichtbaar» van de vraag - een commencer voor jeunes NEET - voor de inschrijving van de winsten van de rechterlijke macht  devrait aussi être price en compte.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. De taxateur van de juridische waarde van het instrument, in het kader van de vrije circulatie van reizigers, de waarde van de geldigheid en de draagbaarheid van de kosten en de metingen van het PAMT of de reis naar de tijd.

 2. Regime de réassurance des allocations de chômage.

 3. Référence au titre X du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) fixant des normes minimums legal contraignantes familieleden aux prestations de chômage et concernant la couverture, l'adéquation, de droit à une formation and la durée des indemnités.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Systèmes de référencement pour indicurs: chômage de longue durée et dépenses publiques pour les PAMT.

 2. De europese stratégie voor de scheepvaart en het reseau européen des services publics de l'emploi devraient être davantage développés.

 3. Développement d'indicateurs et de critères de référence qui stimulent une converggence ascendante des performances des systèmes de prestations de chômage and soutien à la mise and place de normes and de mesures de sauvegarde minima voor les systèmes nationaux.

Omzet minimum

Omzet minimum

Home / Hoofdstuk III / Omzet minimum

Principe 14

Omzet minimum

L'UE is een van de eerste wedstrijden die in de strijd tegen de pauvreté absolue staan ​​(le dénuement matériel). Toutefois, peu d'inspanningen op été entreis pour maintenir les personnes en dehors de la pauvreté of de preserver de l'exclusion sociale en het nombre de travailleurs pauvres est en augmentation. In Europa, het grootste deel van de inkomsten, het minimum, de kostprijs, de geldigheid en de duur van de prestaties. Cela resulte des divisies sociales croissantes en des perturbations sur le marché du travail and dans l'économie.

De CES is een van de belangrijkste Europese steden die een minimum aan inkomsten genereert. Cela peut se faire en combinant les outils of social protection et les investment publics in the formation des chômeurs avec les services publics de l'emploi et les politiques d'activation qui viennent and aide à toute personne and risque de pauvreté or d'exclusion social dans l'UE. De normen van européennes en het minimum van de inkomsten, het minimum en het gemiddelde van de verwachte resultaten.

De minimale inkomsten van het systeem garanderen een voldoende inkomstenbron voor de essentie van het reizen en de persoonlijke kosten en voor alle inclusieven en toegankelijkheden. Pour les personnes en mesure de travailler, ils doivent être begeleides d'une de services en intégrés in une politieke européenne et national plus large and matière d'inclusion active. De conclusies van de Conseil-récemment worden aangenomen op het systeem van de inkomsten met een minimum permettent van de Commission de Renforcer in het kader van een Europees kader voor de pauvreté en de uitsluiting van sociale zaken. Une proposition législative in ce domaine devrait assurer des performances gelijkwaardig des systèmes nationalaux en altérer les caractéristiques à condition qu'ils garantissent des résultats conform aux normes européennes. La CES demande qu'une initiatief contraignante telle qu'une richtlijn-cadre européenne définisse des principes, des définitions en des normes minimums communes pour accorder ce droit dans l'ensemble de l'UE. Dans de nombreux pays, de syndicaten die actief zijn in de organisatie van de sociale zekerheid, de souvent à travers des entités communes, ainsi que par le biais d'outils d'outils d'inclusion sociale en de protection des catégories vulnérables. Cela constitue un atout toute initiatief européenne devrait s'inspirer et élargir plutôt que de recourir à la dreiging de kaders juridische harmonisés indésirables.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Bepaal de modalités d'une richtlijn-cadre européenne op een minimum van de inkomsten van het geld voor de pauvreté en de uitsluiting in de EU.

 2. Een instrument voor een definitief en een ontwerp van minimale inkomsten. Cela devrait omvat de definitie van een panier de biens of servirait de référence pour fixer les niveaux de revenu de vie.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Plan d'action anti-pauvreté (voir Principe 11) en lien avec l'ODD 1 ..

 2. Bepaal een sociaal kader voor de sociale partners en de gouvernementen voor de waarde van de couverture, de evaluatie en de efficiëntie van het systeem van de inkomsten, minimale combinaties van sociale prestaties en politieke activiteiten.