De Europese pijler van sociale rechten vormt de kern van de EU-Agenda 2024 – 2029: prioriteiten van het EVV

Hoofdstuk I 

GELIJKE KANSEN EN TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT

Hoofdstuk II

EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Hoofdstuk III

SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

Het sociale Europa moet de komende jaren centraal staan ​​in het programma en in het werk van de Europese instellingen.

De Europese Unie moet haar belofte om de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren waarmaken. De volledige uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten is van cruciaal belang om te zorgen voor een Europa dat een geweldige plek is om te wonen, werken, kinderen groot te brengen, voor onze dierbaren te zorgen, met pensioen te gaan en oud te worden. Een Europa dat de fundamentele mensenrechten beschermt en dat streeft naar gendergelijkheid. Een Europa met een sterk groen industriebeleid met sociale voorwaarden. Een Europa dat een arbeidsmarktbeleid ontwikkelt dat nauw verbonden is met het ondersteunen van kwaliteitsbanen in alle sectoren. Een Europa dat werknemers werkelijk steunt om inspraak te hebben op hun werkplek, met een goed functionerende sociale dialoog en collectieve onderhandelingen als de manier om op veranderingen te anticiperen en deze te beheren. Een Europa dat de vakbonden volledig steunt en het uiteenvallen van vakbonden bestrijdt. Een Europa dat gebaseerd is op een eerlijk loon voor eerlijke dagen werk, werkzekerheid, vooruitgang, respect en gelijkheid voor alle werknemers, ongeacht waar ze vandaan komen of het werk dat ze doen. Een Europa dat we met trots kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dit is ook nodig om de democratie in Europa te verdedigen en te versterken.

Europese pijler van sociale rechten: officiële pagina van de EU

IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN: VOORSTELLEN VAN HET EVV 2021

Hoofdstuk I (2021)

GELIJKE KANSEN EN TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT

Hoofdstuk II (2021)

EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Hoofdstuk III (2021) 

SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

Het actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten ("EPSR") moet als instrument dienen voor de lidstaten om de bekende uitdagingen aan te pakken waarmee Europa wordt geconfronteerd (bv. Digitalisering, groene transitie, migratie en demografische verandering). Het geeft richting en stelt ook voor om gemeenschappelijke wetgeving aan te nemen op basis van gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van versterkte samenwerking, coördinatie en solidariteit. Dit is nu des te meer nodig, omdat we worden geconfronteerd met de negatieve effecten van de COVID-19-pandemie op gezondheid, werkgelegenheid en sociale en economische aspecten.

Een "eerlijke en rechtvaardige transitie" zou ons in staat stellen om milieu- en gezondheidsbescherming te combineren met sociale rechtvaardigheid en fulltime kwaliteitswerk.  Dit begint bij het behoud van werkgelegenheid. Om de verandering (digitaal en groen) te ondersteunen en zich aan te passen in tijden van crisis, moeten werknemers de zekerheid krijgen dat ze een vaste baan of een inkomen zullen blijven hebben dat voldoende is om een ​​goede levensstandaard voor hen en hun kinderen te behouden. gezinnen.