Home / Hoofdstuk III / Emplois sûrs et adaptables

Principe 11

Emplois sûrs et aanpasbare

La majorité des États leden op enregistré des resultats mediocres par rapport aux objectifs UE2020 en de Barcelone. Les investissements publics dans ce domaine diminuent au lieu d'augmenter. La pauvreté parmi les enfants en de opportunités qui leur sont biedt een afhankelijk fortement van revenus en des biens sociaux niet voor disposer le ménage au sein duquel ils grandissent. Het is een belangrijke garantie voor de dienstverlening aan de bekwaamheid en de kwaliteit van het onderwijs, de infrastructuur van de loisirs en de santé adéquats voor de persoonlijke levenssfeer en talenten op het gebied van reizen, eenmalige vrouwen, de eerste plaats tijdens het reizen en een ondersteuner op de lange termijn in de maatschappij.

Er is geen garantie voor uw leven zonder uitzondering en met inbegrip van de toegang tot de leer, de natuur, de leerling en de kwaliteit van het onderwijs. L'UE devrait renforcer l'universalité - et la qualité - des services publics doivent également bénéficier les enfants les plus vulnérables and leurs familles. De garantie voor het bankwezen is een van de belangrijkste pleinen op de CNUDE, niet de universaliteit is een essentieel principe. Les objectifs de Barcelone worden geactualiseerd en aangemoedigd.

S'agissant des infrastructures d'aide à l'enfance, celles-ci doivent être accessibles (géographiquement et aux enfants souffrant de handicap), abordables en de grande qualité.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

  1. Een universele garantie voor alle kinderen die de strijd aanbinden en de sociale inclusie begunstigen.

  2. Séminaire des partenaires sociaux sur les modalités de l'aide à l'enfance dans l'UE in the cadre de leur Programme de travail 2019-2021

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

  1. Plan d'action anti-pauvreté avec un accent particulier sur (i) la garantie de services publics accessibles, gratuits et de qualité, y include santé, logement, services sociaux et infrastructures d'accueil de l'enfance (ii) l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants (iii) la pauvreté des ménages

  2. Herstel van de revendicaties van sociale partners en investeringsmatrixen in de infrastructuren voor de kinderen en de potentiele vertegenwoordigers van de verenigingen voor de specifieke ouders van ouders met travaillent.