Home / Hoofdstuk II / Équilibre tussen het oude beroep en het oude privé

Principe 9

Een privé-entreebewijs en een privéleven

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité concernant le dialog social and incluant la negotiation d'accords autonomes européens  dans leurs programma's de travail. Hoe dan ook, de manque de onderhandelingen collectieven multi-werkgevers dan de États leden maken het moeilijk om een ​​akkoord te bereiken met Europese autonomen (voir également P6). Verzekeraar van de toepassing van de ces verleent exige voordelen van inspanningen en een versterking van de capaciteiten. Als je het voorstelt, zijn er middelen die de beschikbare capaciteiten kunnen versterken garanties (en niet moedigt aan indiqué dans le P8). Le Semester européen kan de referentiecriteria bepalen voor het meten van de voortgang in de mise en œuvre van de akkoorden autonome européens.

De index van de syndicale deelname van de CES voor het Europese semester toont aan dat de inspanningen van de partners die sociaux zijn geïmpliceerd in het semester zichtbaar zijn als veelbelovende improductifs. Cela concerne en particulier de dimensie nationale du Semestre. Een Europese regelgeving (mogelijk via een nieuwe richtlijn of de amendementen op regelgeving 1466/1997) voor het opleggen van de verplichting voor de nationale adviseurs van de regeringen om de sociale partners tijdens het semester op te leggen aan de kwaliteitscriteria van de juiste planning, het niveau van de dialoog adéquat, ad hoc toegang tot informatie en capaciteiten van materiële en immateriële partners van maatschappelijke partners.

De implicatie van arbeidskrachten in de besluitvormingsprocedures van de onderneming is een gevaar en de beweegreden van de mobiliteit van de onderneming is uniek. De ervaren ervaring die de ondernemingsbeslissingen hebben, is afhankelijk van de implicatie van de travailleurs. Bijvoorbeeld, des manquements dans les lois nationales transposant les directives européennes, en particulier de refontein van de CEE-richtlijn, font obstakel aux droits à l'information et à la consult. De sancties die van kracht zijn in het nationale recht zijn niet zeldzaam proportioneel, effectief en ontradend. Het recht op informatie en raadpleging kan niet worden gebruikt voor implicaties en bescherming van de travailleurs. De Europese wetgeving stimuleert een convergentie in Europa.

Op titel van principe 8, het is een faudrait plaider voor het recht van de arbeiders in een négocier collectief (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est reconnu en tant que tel par l'UE. De maatschappelijke voordelen van de conventies van collectieven in de materie, de voorwaarden en de voortgang die overeenkomen met de arbeidskrachten die niet aan de normen voldoen en de arbeidskrachten van de plaatforme ondernemingen (en de onafhankelijken omvatten) die worden beschouwd als comme tombant complètement en dehors du champ d'application de l'article 101 VWEU et des reggles de concurrence nationales. Het Europese recht van de samenloop en de regels van de nationale samenloop zijn bedoeld om te worden geïnterpreteerd naar de lichtbronnen van de verkenningsgrondslagen van het onderhandelaarscollectief voor alle travailleurs, en omvatten de travailleurs niet-standaarden, de platformforme en onafhankelijken.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

 1. Beheer de anticipatieaanvraag van de richtlijn over het beroep en privéleven, en omvat een materiaal van de vacature.

 2. Ontwikkeling van een kader CES-paneuropéen voor controle van de invloed van conventies op collectieven op één niveau tussen professionele en privé-ervaringen op elk niveau.

 3. Evalueer de beoordeling en de doeltreffendheid van de richtlijn op het moederschap.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de negocation collection).

 2. Le Semester européen devrait controller:

  – de deelname van vrouwen aan de mars van de arbeid en onderscheidend werk in een tijdelijk plein en een tijdelijk partieel;

  – het aandeel van vrouwen en mannen is niet werkend vanwege de verantwoordelijkheidszin en de mate van zorg.

 3. In het kader van het semester, ontwikkelaar en controleur van de pandrechten tussen openbare investeringen in opleiding en vorming, politiek en activeringsdiensten (en particulier en matière de soins) en vrouwelijke werknemers; gebruik van de genre-index.

 4. Soutenir en moedigt de partners aan om onderhandeld te worden en tot overeenstemming te komen over de ambities van de mise en œuvre de la richtlijn over de gelijkwaardigheid tussen beroeps en privé. Ontwikkelaar ontwikkelt en formaties relatifs à des conventies collectieven portant sur des maten en la matière.