HOOFDSTUK III

SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

Home / Hoofdstuk III
Kinderopvang en ondersteuning van kinderen

Kinderopvang en ondersteuning van kinderen

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 11 De meeste lidstaten presteerden ondermaats in de EU2020- en Barcelona-doelstellingen. Overheidsinvesteringen op dit gebied nemen af ​​in plaats van toe. Armoede onder kinderen en kansen voor kinderen zijn sterk afhankelijk van ...

Sociale bescherming

Sociale bescherming

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 12 De effectbeoordeling van het voorstel voor een aanbeveling inzake toegang tot sociale bescherming beschrijft op treffende wijze de uitdagingen achter beginsel 12. Het EVV heeft in het EU-semester 2019 een pleidooi gehouden voor sociale bescherming en daarbij bewijsmateriaal verstrekt ...

Werkloosheidsuitkering

Werkloosheidsuitkering

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 13 Het stabiliteits- en groeipact (SGP) heeft de neiging de toereikendheid en dekking van werkloosheidsuitkeringsregelingen te verminderen ten gunste van evenwichtige overheidsbegrotingen, maar ten koste van de bescherming van werknemers. Werkloosheidsuitkering...

Minimum inkomen

Minimum inkomen

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 14 De EU vertoont alleen verbeteringen bij de bestrijding van absolute armoede (materiële deprivatie). Er worden echter geen inspanningen geleverd om mensen uit armoede of sociale uitsluiting te houden: de armoede onder werkenden neemt toe. De...

Ouderdomsinkomen en pensioenen

Ouderdomsinkomen en pensioenen

Home / Chapter III / Principle 15 De behoeften van een vergrijzende bevolking moeten beter worden begrepen, en er moeten oplossingen worden gevonden om te zorgen voor hulp aan ouderen, toereikende pensioenen, goede gezondheids- en sociale zorg en vangnetten. Uitgebreide sociale bescherming ...

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Home / Chapter III / Principle 16 Gezondheidswerkers in heel Europa werken er hard aan om de verspreiding van het COVID-19-virus te behandelen en te stoppen. In veel gevallen wordt hun taak bemoeilijkt door personeelstekorten, ontoereikende faciliteiten en gebrek aan persoonlijke ...

Opname van mensen met een handicap

Opname van mensen met een handicap

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 1780 miljoen mensen in Europa leven met een handicap en velen zijn het slachtoffer van discriminatie. Voor deze mensen zou de EU een bron van grotere vrijheid en kansen moeten zijn. Mensen met een handicap worden geconfronteerd met een nare situatie ...

Langdurige zorg

Langdurige zorg

Home / Chapter III / Principle 18 Gezondheidswerkers in heel Europa werken er hard aan om de verspreiding van het COVID-19-virus te behandelen en te stoppen. In veel gevallen wordt hun taak bemoeilijkt door personeelstekorten, ontoereikende faciliteiten en gebrek aan persoonlijke ...

Huisvesting en hulp voor daklozen

Huisvesting en hulp voor daklozen

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 19 Liberalisering en privatisering van openbare diensten, met inbegrip van een buitensporig en niet-verantwoordingsplichtig gebruik van publiek-private partnerschappen (waardoor winst boven de belangen van mensen komt te staan) ontnemen de samenleving en de meeste van de ...

Toegang tot essentiële diensten

Toegang tot essentiële diensten

Home / Hoofdstuk III / Beginsel 20 Liberalisering en privatisering van openbare diensten, met inbegrip van een buitensporig en niet-verantwoordingsplichtig gebruik van publiek-private partnerschappen (waardoor winst boven de belangen van mensen komt te staan) ontnemen de samenleving en de meeste van de ...