Home / Hoofdstuk II / Emplois sûrs et adaptables

Principe 5

Emplois sûrs et aanpasbare

De marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandemie van Covid-19 et aux maatregelen tegen besmetting. De arbeidskrachten van de instables, mal payés et/ou à temps partiel (y omvatten les travailleurs sans papers et non declarés) tot de premiers à subir les sociale gevolgen van de pandemie.

De alarmerende progressie van de naam van het bedrijf dat niet aan de normen voldoet en de précaires au cours des dernières decennies zijn een direct gevolg van een economische modèle die de risico's van de werkgever tegen de arbeider vervangt. De overgang naar de onbepaalde duur van de contrats is vrij in de fiscale gronden en de wetgeving die een economische vooringenomenheid negatief maken tegen de standaarden van het werk. In feite, les indicaties ne révèlent ni convergence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Het is een introductietempo in het sociale bord met een reeks indicatoren van het tweede niveau om de arbeidskwaliteit te meten en de parametrering ervan te verifiëren: lagere lonen, arbeidsveiligheid (contrat standard) en toegang tot sociale bescherming , mogelijkheden om te leren over de lange duur van de strijd, de omstandigheden van de travail decentes dans des lieux de travail sours et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et droits à la representatieve syndicale et à la onderhandelingscollectief ( zie bijvoorbeeld P4). In de context van de crisis van Covid-19 is er een compromis tussen economische stimulering van een onderdeel en het creëren van een deel van de kwaliteit van het werk dat u kunt doen.

De belastingplichtigen van het platform hebben te maken met repas en de woonplaats van personen in quarantaine of geïnfecteerd door het virus. De pandemie van de wereld is een démontré la necessité pour les travailleurs non-standards de bénéficier de la meme protection legal que les travailleurs sous contrats réguliers avec un accès à la prévention en matière de santé et de sécurité, à la protection social et à tous les autres droits du zwoegen. Tout en respectant pleinement les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à conclure des conventies collectibles, cela se fera à travers des initiatieven visant à établir et garantir un ensemble complet de droits pour tous les travailleurs – y omvat werklozen zonder papieren, niet-verklaringen, niet-standaarden en onafhankelijken – voor werkzoekenden die precaires zijn plus de poids voor onderhandelde arbeidsvoorwaarden die voor iedereen belangrijk zijn.

Het wettelijk kader is verbeterd voor de verzekering van een gecoördineerde omzetting van de richtlijn met betrekking tot de voorwaarden van transparant en zichtbaar werk (CTTP). Het type inspanningsconcert dat nodig is voor de omzetting en het verzoek van interprofessionele overeenstemmingen tussen nationale maatschappelijke partners.

De maatregelen kunnen de versnippering van de mars van de arbeid van de mise en œuvre en de controle van de Europese aanbeveling over de toegang tot de sociale bescherming zien (voir également P13). Het tableau de bord social en particulier permettra de detectie van basale discriminatie op het statutaire beroep (actuellement, les discriminaties sont identifiées sur base de l'age, du sexe et du niveau d'études).

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

  1. Inleiding, in het kader van het initiatief tot de vorming, het recht op een rechtvaardige toegang tot de vorming voor alle travailleurs, wat betreft de beroepsstatus en het immigratieniveau en het niveau van kwalificaties (voir Principe 1).

  2. Controleer de mise en œuvre van de aanbeveling over de toegang tot de sociale bescherming en, in ieder geval, beslis of een richtlijn serait plus efficace is.

  3. Verzekeraar van de toepassing van de richtlijn relatieve à des voorwaarden van transparante en prévisibles arbeid (CTTP).

  4. Regeling van de aankoopketen van de EU-relatif voor niet-gestandaardiseerde travailleurs en travailleurs van platformondernemingen.

  5. Prochain actieplan voor de EU op integratie en integratie.

  6. Verzekeraar van de toepassing van de richtlijn op de sancties van de werkgever

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

  1. Programme de l'UE pour des emplois de quality: contrôler de effecten van de segmentatie van de marché du travail, waardeert de voortgang van het werk en de aanpassingsmogelijkheden en de activerings- en supprimer de basiskaarten van de statutaire beroepsbevolking.

  2. Evaluer het nationale en Europese acquis compte tenu des formes nouvelles de travail et se preparer pour l'avenir du travail: garantie van werk, bescherming tegen misbruik van licentie, recht op een werkveld, souverainet des travailleurs sur leur temps de zwoegen.