Home / Hoofdstuk II / Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Principe 10

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des donnees

La Covid-19 constitue le plus belangrijke défi sanitaire, économique et social dans l'histoire de l'Union européenne. De dimensie santé en sécurité au travail (SST) is een essentiele samenstelling van de europese stratégie voor de beperking van de virusvoortplanting en het onderhoud van economische activiteiten. De nombreuses meet nationales op été prises pour combat la pandémie, y omvat de metingen van familieleden en woonplaats en reizen.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) sont restés physiquement présents sur leur lieu de travail and première ligne du combat contre le virus, que ce soit on the domaine des soins de santé, du nettoyage of du commerce de tail. Dans het kader van de deuxième vague de la contagion, de gouvernements op mis de opsluiting van côté en instauré en reprise contrôlée des activités and the return au travail. De succesfactor van de sortering van de UU en de grote partij van de evaluatie en de efficiëntie van de politiek van SST of geadopteerde.

De gezinsleden op het gebied van veiligheid en het onderhoud van de reis, de wacht houden bij de algemene voorwaarden van de wetgeving of de congressencollectieven, de terugkeer naar de reis. De implicatie van syndicaten in de werkingssfeer van de metingen is essentieel. Suite à l'assouplissement du confinement, des préventives adequées of the chef des workers contribueront à assurer un retour sûr and sain au travail, notamment and a la distanciation body and à la disponibilité d'équipements personnels de protection. Elles favoriet van het ralentissement van de transmissie van het virus.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

  1. Adoption rapide de la décision de la Commission du 3 juin d'inclure le virus Covid-19 (SARS-CoV-2) in the liste des agents biologiques de l'annexe III de la richtlijn 2000/54 / CE ter bescherming van reizigers tegen de risico's van de expositie van biologische agenten op reis.

  2. Reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle in al les secteurs and pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

  3. Contrôler et renforcer la transposition des directives 2017/2398, 2019/130 et 2019/983 et l'application de l'acquis européen actuel ..

  4. Ontwerpen en schenken nos revendications voor een niveau van beroepsbeoefenaren in kankers, en bestaan ​​uit het ontwikkelen van analyses van risico's en een advies van een richtlijn.

  5. Poursuivre les richtlijnen européennes sur les risques psychosociaux en les problemen musculo-squelettiques.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

  1. Ontwerpen en storten nos revendications voor een tolerantie zéro voor les ongelukken en de voorbereiding van ongevallen op reis. Inschrijven van de notie van «dodelijke ongevallenmoordenaars» in de prochaine stratégie de santé en de sécurité (SST).

  2. Cartograaf de rol van de vertegenwoordigers van de reis en de waarde van de efficiëntie van de syndicaten voor de verzekering van de Europese legislatie op SST.

  3. Ontwikkeling van een standaard uniform / uniek en een système van informatie die gemeenschappelijk is in het EU-signaal van beroepen bij ongevallen en van informatie over het systeem van verzekering van ongevallen en beroepen tegen ziekten.