POGLAVLJE I

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Naslovna / Poglavlje I
Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

Početna / Poglavlje I / Načelo 1 Osiguravanje da kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje budu pravo i jednakost dostupni svim učenicima i radnicima je presudno. 52 milijuna odraslih u Europi su nisko kvalificirani, a nekoliko zemalja ...

Ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova

Početna / Poglavlje I / Načelo 2: Razlike u zaposlenosti se ne smanjuju i velike razlike između država članica i dalje postoje. Ukupna poboljšanja u razlikama u zapošljavanju podudaraju se sa sve većim divergencijama u razlike u plaćama i mirovinama među spolovima. Eurostat ...

Jednake prilike

Jednake prilike

Početna / Poglavlje I / Načelo 3 Pristup mogućnostima češće ovisi o određenoj skupini kojoj radnik pripada. Cilj je uklopiti politiku usmjerenu na uklanjanje diskriminacije (ex-post) zajedno s proaktivnim politikama koje ...

Aktivna podrška zapošljavanju

Aktivna podrška zapošljavanju

Početna / Poglavlje I / Načelo 4 Osiguravanje da kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje budu pravo i jednakost dostupni svim učenicima i radnicima je presudno. 52 milijuna odraslih u Europi su nisko kvalificirani, a nekoliko zemalja ...