I PEATÜKK

VÕRDLIKUD VÕIMALUSED JA TÖÖTURULE LIGipääs

Avaleht / I peatükk
Haridus, koolitus ja elukestev õpe

Haridus, koolitus ja elukestev õpe

Avaleht / I peatükk / 1. põhimõte On ülioluline tagada, et kvaliteetne ja kaasav haridus, koolitus ja elukestev õpe oleks õigus ja võrdne võrdsus kõigile õppijatele ja töötajatele. 52 miljonit täiskasvanut Euroopas on madala kvalifikatsiooniga ja mitmed riigid ...

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Avaleht / I peatükk / Põhimõte 2Hõiveerinevused ei vähene ja liikmesriikide vahel on endiselt suuri erinevusi. Tööhõive erinevuste üldine paranemine on seotud soolise palga ja pensionilõhe suureneva erinevusega. Eurostat ...

Võrdsed võimalused

Võrdsed võimalused

Avaleht / I peatükk / põhimõte 3 Juurdepääs võimalustele sagedamini sõltub konkreetsest rühmast, kuhu töötaja kuulub. Eesmärk on lisada poliitika diskrimineerimise (tagantjärele) kõrvaldamiseks koos ennetava poliitikaga, mis ...

Aktiivne toetus tööhõivele

Aktiivne toetus tööhõivele

Avaleht / I peatükk / 4. põhimõte On ülioluline tagada, et kvaliteetne ja kaasav haridus, koolitus ja elukestev õpe oleks õigus ja võrdne võrdsus kõigile õppijatele ja töötajatele. 52 miljonit täiskasvanut Euroopas on madala kvalifikatsiooniga ja mitmed riigid ...