POGLAVJE I

ENAKE MOŽNOSTI IN DOSTOP DO TRGA DELA

Domov Poglavje I
Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje

Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje

Domov / Poglavje I / Načelo 1 Zagotavljanje, da je kakovostno in vključujoče izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje pravica in enakost, dostopna vsem učencem in delavcem, je ključnega pomena. 52 milijonov odraslih v Evropi je nizko kvalificiranih in več držav ...

Enakost med spoloma

Enakost med spoloma

Domov / Poglavje I / Načelo 2 Razlike v zaposlovanju se ne zmanjšujejo in velike razlike med državami članicami ostajajo. Skupna izboljšanja razlik v zaposlovanju se povezujejo z vse večjimi razlikami v razlikah v plačah in pokojninah med spoloma. Eurostat ...

enake možnosti

enake možnosti

Domov / Poglavje I / Načelo 3 Dostop do priložnosti je pogosteje odvisen od posebne skupine, ki ji delavec pripada. Cilj je vključiti politiko za odpravo diskriminacije (naknadno) skupaj s proaktivnimi politikami, ki ...

Aktivna podpora zaposlovanju

Aktivna podpora zaposlovanju

Domov / Poglavje I / Načelo 4 Zagotavljanje, da je kakovostno in vključujoče izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje pravica in enakost, dostopna vsem učencem in delavcem, je ključnega pomena. 52 milijonov odraslih v Evropi je nizko kvalificiranih in več držav ...