KAPITEL I

LIKA MÖJLIGHETER OCH TILLGÅNG TILL ARBETSMARKNADEN

Hem / Kapitel I
Utbildning, utbildning och livslångt lärande

Utbildning, utbildning och livslångt lärande

Hem / Kapitel I / Princip 1 Att säkerställa att utbildning, utbildning och livslångt lärande av hög kvalitet är en rättighet och att jämställdhet som är tillgänglig för alla elever och arbetstagare är avgörande. 52 miljoner vuxna i Europa är lågkvalificerade och flera länder ...

Jämställdhet mellan könen

Jämställdhet mellan könen

Hem / Kapitel I / Princip 2 Skillnaderna i sysselsättning minskar inte och stora skillnader mellan medlemsstaterna kvarstår. Sammantagna förbättringar av skillnaderna i sysselsättning matchas med ökande skillnader i löner och pensionsklyftor mellan könen. Eurostat ...

Lika möjligheter

Lika möjligheter

Hem / Kapitel I / Princip 3 Åtkomst till möjligheter beror oftare än inte på den specifika grupp som en arbetare tillhör. Målet är att införliva en politik som syftar till att avlägsna diskriminering (efterhand) tillsammans med proaktiv politik som ...

Aktivt stöd till anställning

Aktivt stöd till anställning

Hem / Kapitel I / Princip 4 Att säkerställa att utbildning, utbildning och livslångt lärande av hög kvalitet är en rättighet och att jämställdhet som är tillgänglig för alla elever och arbetstagare är avgörande. 52 miljoner vuxna i Europa är lågkvalificerade och flera länder ...