CAPITOLUL I

OPORTUNITĂȚI EGALE ȘI ACCES LA PIAȚA MUNCII

Acasă / Capitolul I
Educație, formare și învățare continuă

Educație, formare și învățare continuă

Acasă / Capitolul I / Principiul 1 Este crucial să se asigure că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții de calitate și incluzivă să fie un drept și egalitatea accesibilă pentru toți cursanții și lucrătorii. 52 de milioane de adulți în Europa sunt puțin calificați și mai multe țări ...

Egalitatea sexelor

Egalitatea sexelor

Acasă / Capitolul I / Principiul 2 Disparitățile de angajare nu scad și persistă diferențe mari între statele membre. Îmbunătățirile agregate ale disparităților de angajare sunt corelate cu divergența crescândă între diferențele de salarizare și pensie. Eurostat ...

Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse

Acasă / Capitolul I / Principiul 3 Accesul la oportunități depinde de cele mai multe ori de grupul specific căruia îi aparține un lucrător. Obiectivul este de a încorpora o politică menită să elimine discriminarea (ex-post), împreună cu politici proactive care ...

Sprijin activ pentru angajare

Sprijin activ pentru angajare

Acasă / Capitolul I / Principiul 4 Este crucial să se asigure că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții de calitate și incluzivă să fie un drept și egalitatea accesibilă pentru toți cursanții și lucrătorii. 52 de milioane de adulți în Europa sunt puțin calificați și mai multe țări ...