ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχική / Κεφάλαιο Ι
Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

Αρχική / Κεφάλαιο I / Αρχή 1 Η διασφάλιση της ποιότητας και της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης να είναι δικαίωμα και ισότητα προσιτή σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλής ειδίκευσης και πολλές χώρες ...

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Αρχική / Κεφάλαιο I / Αρχή 2 Οι ανισότητες στην απασχόληση δεν μειώνονται και εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι συνολικές βελτιώσεις στις ανισότητες στην απασχόληση συνδυάζονται με την αυξανόμενη απόκλιση των διαφορών μεταξύ των μισθών και των συντάξεων. Eurostat ...

Ισες ευκαιρίες

Ισες ευκαιρίες

Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Αρχή 3 Η πρόσβαση σε ευκαιρίες συχνότερα από ό, τι δεν εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει ένας εργαζόμενος. Ο στόχος είναι να ενσωματωθεί μια πολιτική που αποσκοπεί στην εξάλειψη των διακρίσεων (εκ των υστέρων) μαζί με προληπτικές πολιτικές που ...

Ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση

Ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση

Αρχική / Κεφάλαιο I / Αρχή 4 Η διασφάλιση της ποιότητας και της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης να είναι δικαίωμα και ισότητα προσιτή σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλής ειδίκευσης και πολλές χώρες ...