ГЛАВА I

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА

Начало Глава I
Образование, обучение и учене през целия живот

Образование, обучение и учене през целия живот

Начало / Глава I / Принцип 1 Гарантирането, че качественото и приобщаващо образование, обучение и обучение през целия живот е право и равенство, достъпно за всички учащи и работници, е от решаващо значение. 52 милиона възрастни в Европа са с ниска квалификация и няколко държави ...

Равенството между половете

Равенството между половете

Начало / Глава I / Принцип 2 Различията в заетостта не намаляват и големите разлики между държавите-членки продължават. Съвкупните подобрения в различията в заетостта се съчетават с увеличаване на различията в разликите в заплатите и пенсиите между половете. Евростат ...

Равни възможности

Равни възможности

Начало / Глава I / Принцип 3 Достъпът до възможности по-често зависи от конкретната група, към която принадлежи работникът. Целта е да се включи политика, насочена към премахване на дискриминацията (ex-post), заедно с проактивни политики, които ...

Активна подкрепа за заетостта

Активна подкрепа за заетостта

Начало / Глава I / Принцип 4 Гарантирането, че качественото и приобщаващо образование, обучение и обучение през целия живот е право и равенство, достъпно за всички учащи и работници, е от решаващо значение. 52 милиона възрастни в Европа са с ниска квалификация и няколко държави ...