I NODAĻA

VIENĀDAS IESPĒJAS UN PIEEJA DARBA TIRGŪ

Sākumlapa / I nodaļa
Izglītība, apmācība un mūžizglītība

Izglītība, apmācība un mūžizglītība

Sākums / I nodaļa / 1. princips Ir svarīgi nodrošināt, lai kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, apmācība un mūžizglītība būtu tiesības un vienlīdzība, kas pieejama visiem izglītojamajiem un darba ņēmējiem. 52 miljoni pieaugušo Eiropā ir zemas kvalifikācijas un vairākas valstis ...

Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība

Sākumlapa / I nodaļa / 2. principsNodarbinātības atšķirības nemazinās, un joprojām pastāv lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Kopējie nodarbinātības atšķirību uzlabojumi ir saistīti ar pieaugošajām atšķirībām starp dzimumu algām un pensiju atšķirībām. Eurostat ...

Vienlīdzīgas iespējas

Vienlīdzīgas iespējas

Sākums / I nodaļa / 3. princips Piekļuve iespējām biežāk ir atkarīga no konkrētās grupas, kurai darbinieks pieder. Mērķis ir iekļaut politiku, kuras mērķis ir diskriminācijas novēršana (ex-post), kā arī proaktīvu politiku, kas ...

Aktīvs atbalsts nodarbinātībai

Aktīvs atbalsts nodarbinātībai

Sākums / I nodaļa / 4. princips Ir svarīgi nodrošināt, lai kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, apmācība un mūžizglītība būtu tiesības un vienlīdzība, kas pieejama visiem izglītojamajiem un darba ņēmējiem. 52 miljoni pieaugušo Eiropā ir zemas kvalifikācijas un vairākas valstis ...