Europski stup socijalnih prava u središtu EU agende 2024. – 2029.: prioriteti ETUC-a

Poglavlje I 

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Poglavlje II

POŠTENI UVJETI RADA

Poglavlje III

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČENOST

Socijalna Europa mora biti u središtu programa i rada europskih institucija u sljedećim godinama.

Europska unija mora ispuniti svoje obećanje o poboljšanju uvjeta života i rada. Potpuna provedba Europskog stupa socijalnih prava ključna je za osiguravanje Europe koja je izvrsno mjesto za život, rad, odgoj djece, brigu za naše voljene, odlazak u mirovinu i starenje. Europa koja štiti temeljna ljudska prava, teži postizanju ravnopravnosti spolova. Europa sa snažnom zelenom industrijskom politikom uz socijalne uvjete. Europa koja razvija politike tržišta rada koje su usko povezane s potporom za kvalitetna radna mjesta u svim sektorima. Europa koja istinski podržava radnike da imaju pravo glasa na svom radnom mjestu, s dobro funkcionirajućim socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem kao načinom predviđanja i upravljanja promjenama. Europa koja u potpunosti podržava sindikate i bori se protiv raspada sindikata. Europa koja se temelji na poštenim radnim danima, sigurnosti zaposlenja, napredovanju, poštovanju i jednakosti za sve radnike bez obzira na to odakle su ili posao koji obavljaju. Europa koju možemo s ponosom prenijeti budućim generacijama. To je također potrebno za obranu i jačanje demokracije u Europi.

Europski stup socijalnih prava: službena stranica EU-a

PROVEDBA EUROPSKOG STUPOVA SOCIJALNIH PRAVA: PRIJEDLOZI ETUC-a 2021.

Poglavlje I (2021.)

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Poglavlje II (2021.)

POŠTENI UVJETI RADA

Poglavlje III (2021.) 

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČENOST

Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava („EPSR“) trebao bi poslužiti kao alat za države članice za rješavanje dobro poznatih izazova s ​​kojima se Europa suočava (npr. Digitalizacija, zelena tranzicija, migracija i demografske promjene). Daje smjernice i također predlaže usvajanje zajedničkog zakonodavstva na temelju zajedničkih ciljeva u okviru ojačane suradnje, koordinacije i solidarnosti. To je sada još nužnije jer se suočavamo s negativnim učincima pandemije COVID-19 na zdravstvo, zapošljavanje, socijalne i ekonomske aspekte.

"Poštena i pravedna tranzicija" omogućila bi nam kombiniranje zaštite okoliša i zdravlja sa socijalnom pravdom i kvalitetnim zapošljavanjem s punim radnim vremenom.  To započinje očuvanjem zaposlenosti. Da bi podržali promjenu (digitalnu i zelenu) i prilagodili se u vrijeme krize, radnike treba uvjeriti da će i dalje imati stabilan posao ili prihod koji je dovoljan za očuvanje dobrog životnog standarda za njih i njihove obitelji.