Početna / Poglavlje III / Minimalni dohodak

Načelo 14

Minimalni dohodak

EU pokazuje samo poboljšanja u borbi protiv apsolutnog siromaštva (materijalna neimaština). Međutim, napori se ne poduzimaju kako bi se ljudi spriječili iz siromaštva ili socijalne isključenosti: siromaštvo zaposlenih se povećava. Većina programa minimalnog dohotka diljem EU-a daleko je od pružanja dovoljne pokrivenosti, trajanja i adekvatnosti naknada. To rezultira rastućim društvenim podjelama i poremećajima na tržištu rada i ekonomskim poremećajima.

ETUC vjeruje u to Europski bi građani također trebali imati pravo na zajamčeni minimalni dohodak za sve dobne skupine. To se može postići kombinacijom alata socijalne zaštite i javnih ulaganja u osposobljavanje nezaposlenih osoba s javnim službama za zapošljavanje i aktivacijskim politikama koje pomažu svakoj pojedinoj osobi u EU koja prijeti siromaštvu ili socijalnoj isključenosti. EU standardi za minimalni dohodak ne mogu se smatrati destimulativima za rad.

Sheme minimalnog dohotka moraju jamčiti dovoljan prihod kako bi se udovoljilo osnovnim potrebama ljudi i njihovih uzdržavanih članova te biti visoko inkluzivan i dostupan; za one koji mogu raditi moraju se kombinirati s nizom usluga i ugrađivati ​​u širi odgovor EU-a i nacionalne politike na aktivno uključivanje. Nedavno usvojeni zaključci Vijeća o shemama minimalnog dohotka osnažuju EK da ojača okvir EU-a za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti.  Zakonski prijedlog u ovom polju trebao bi osigurati jednake performanse nacionalnih sustava bez mijenjanja njihovih značajki, pod uvjetom da sustav osigurava ishode usklađene s europskim standardima. ETUC zahtijeva obvezujuću inicijativu poput Europske Okvirna direktiva uspostavlja zajednička načela, definicije i minimalne standarde kojima se ovo pravo dodjeljuje u cijeloj EU. U mnogim su zemljama sindikati ključni igrači u upravljanju tijelima socijalne sigurnosti, često s zajedničkim tijelima, i kroz kolektivno dogovorene alate za socijalno uključivanje i zaštitu ranjivih kategorija. To je bogatstvo na kojem bi se svaka inicijativa EU trebala nadovezati i naglasiti, a ne prijetiti neželjenim usklađivanjem pravnih okvira.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Utvrditi obilježja Europske okvirne direktive o primjerenom minimalnom dohotku za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti u EU.
  2. Instrument za definiranje i dizajniranje funkcija minimalnog dohotka, uključujući košaru robe kao parametar za određivanje razine dohotka.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Stvaranje veza sa SDG 1 i Akcijskim planom za borbu protiv siromaštva kao u načelu 11.
  2. Razraditi okvir socijalnog dijaloga za socijalne partnere i vlade kako bi se procijenilo obuhvatanje, primjerenost i učinkovitost shema minimalnog dohotka u kombinaciji s politikama socijalnih naknada i aktivacije.