Početna / Poglavlje III / Starosni prihodi i mirovine

Načelo 15

Starosni prihodi i mirovine

Potrebe starenja stanovništva treba bolje razumjeti i pronaći rješenja koja će osigurati pomoć starijim osobama, odgovarajuće mirovine, dobru zdravstvenu i socijalnu skrb i zaštitne mreže. Sveobuhvatni sustavi socijalne zaštite ne mogu se graditi samo zakonodavstvom. Potrebna su im financijska sredstva i obveza država članica da stave na raspolaganje potrebna sredstva za napredak u provedbi EPSR-a. U tom je kontekstu uloga EU ključna kako bi se osiguralo da ljudi na kraju svoje profesionalne karijere dođu u dobrom zdravlju i s dovoljnim resursima - zajamčenim prvenstveno jakim zakonskim mirovinskim sustavima - da uživaju u dostojanstvenoj mirovini. Radnici zaposleni u teškim aktivnostima trebaju posebna pravila iz široke sfere mirovinskih programa kako bi osigurali dobro zdravlje u mirovini i primjeren prihod u mirovinskoj dobi.

U EU semestru mirovine se i dalje tretiraju kao čisto fiskalna pitanja održivosti, a ne kao socijalni zahtjevi povezani s demografskim izazovima. Pokrivenost, kvaliteta i pristup pretrpjeli su posljedice smanjenja javne potrošnje, ukidanja kolektivne podjele rizika i marketinga često propisane preporukama za pojedine države (CSR).

Adekvatnost naknada socijalne zaštite mora se osigurati zakonom propisanim javnim i kolektivnim sustavom za sve radnike i samozaposlene. Fiskalni ciljevi trebali bi biti kompatibilni s pristojnim životnim uvjetima za starije ljude. Treba podržati i provoditi Preporuku Vijeća o pristupu socijalnoj zaštiti. Napredak treba pratiti za radnike i samozaposlene. Trebalo bi uvesti niz pokazatelja, u okviru bliže suradnje država članica, kako bi se pronašle alternative podizanju dobne granice za umirovljenje i kako bi se dulja karijera učinila izvodljivom. Treba nastojati stvoriti više i bolja radna mjesta za sve dobne skupine, ojačati mirovine iz prvog stupa, osiguravajući univerzalno pokriće i primjerenost u svim državama članicama te podržati koordinaciju na europskoj i nacionalnoj razini za razvoj profesionalnih mirovina na temelju kolektivnih ugovora i kao dobrovoljni dodatak jačem javnom mirovinskom sustavu.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Provedba Preporuke o pristupu socijalnoj zaštiti

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Uvesti pokazatelj „adekvatnosti“ koji uspostavlja srednjoročne proračunske ciljeve za države članice i nadzire kvalitetu života starijih osoba.
  2. Povezivanje fiskalne održivosti i adekvatnosti mirovina s učinkom na tržištu rada, omjerom ovisnosti o zaposlenosti, kvalitetom rada i naknadom, pravednošću doprinosnih obveza između poslodavaca i radnika, rodnim plaćama i razlikama u mirovinama.
  3. Praćenje dokaza o demografskim, migracijskim i mirovinskim trendovima za različite kategorije radnika, uključujući one koji obavljaju teške poslove.
  4. Akcijski program protiv siromaštva kao u načelu 11.