Domaći / Poglavlje III Naknade za nezaposlene

Načelo 13

Naknade za nezaposlene

Pakt stabilnosti i rasta (SGP) nastoji smanjiti adekvatnost i pokrivenost naknada za nezaposlene u korist uravnoteženja vladinih proračuna, ali na štetu zaštite radnika. Naknade za nezaposlenost ipak su se smanjile (omjer zamjene ili trajanje naknada, obveze korisnika koje nisu povezane s sudjelovanjem u APTR-u, itd.). Cilj njegove veće prilagodbe aktivnim politikama tržišta rada i dalje vrijedi za nekoliko zemalja. Ovisi o nacionalnim modelima, a EU ne usklađuje izvedbu mjera aktivacije. Posljedice toga mogu se vidjeti u nacionalnim računima i stopama siromaštva kao dio procesa uspoređivanja u EU semestru.

Inicijativa EU-a o slobodnom kretanju radnika i prenosivosti prava u tranziciji tržišta rada može potaknuti konvergenciju u području prava radnika na odgovarajuće naknade za nezaposlenost i / ili mjere aktivacije za prelazak s nezaposlenosti na zaposlenje ili s privremenih na standardne ugovore o radu .

Europska komisija radi na prijedlogu za europski sustav reosiguranja za beneficije za nezaposlenost. Vjerojatno će biti zamišljen kao instrument fiskalne stabilnosti, a ne instrument tržišta rada, s neželjenom posljedicom da će održivost biti važnija od adekvatnosti učinka. Shema reosiguranja ne bi se smjela miješati u pravila i prakse nacionalnih sustava niti služiti kao novi instrument za discipliniranje država članica i / ili usklađivanje nacionalnih sustava za osiguranje od nezaposlenosti. Europski sustav reosiguranja za nezaposlenost mogao bi pridonijeti osiguravanju osnovnog standarda potpore tijekom ciklusa nezaposlenosti. O ideji uspostave EURS-a već se razgovaralo prije izbijanja Covid-19, no ekonomske i socijalne posljedice pandemije čine raspravu o takvom instrumentu sve potrebnijom. Mora se jasno reći da SURE ne zamjenjuje potrebu za raspravom o trajnijoj shemi.

Što se tiče usporedne analize unutar europskog semestra, mogao bi se staviti veći naglasak mladi radnici na koje posebno utječe nesigurnost na početku karijere i koji se ponekad još više kažnjavaju u okviru postojećeg nacionalnog sustava naknada za nezaposlene ili čak ignoriraju. Isto se može odnositi na radnike u dobi između 52 i 67 godina. Pitanje kazni također se čini relevantnim s obzirom na strukturne reforme koje se šire Europom kako bi se smanjio pristup tražitelja posla shemi naknada za nezaposlene ili kako bi se stvorila veća nesigurnost među onima koji traže posao kroz prizmu štednje. . Nadalje, treba se pozabaviti i rastućom tendencijom u nekim državama članicama da tražitelje posla učine "nevidljivima" kako bi se poslužili kratkoročni politički dobici - počevši od mladih NEET-ova.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Istražiti dodanu vrijednost pravnog instrumenta koji bi, u okviru slobodnog kretanja radnika, uspostavio pravo pristupa i prenosivost prava na naknade za nezaposlene i ALMP pakete dostupne nezaposlenim radnicima.
  2. Uspostavljanje europskog sustava reosiguranja za nezaposlenost.
  3. Pozivanje na naslov X. UFEU-a, postavljanje pravno obvezujućih minimalnih standarda za naknade za nezaposlene u smislu pokrića, adekvatnosti, prava na osposobljavanje i trajanja prava.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Sustavi usporedbe pokazatelja: dugotrajna nezaposlenost i državni izdaci za APTR.
  2. Europsku strategiju zapošljavanja i Europsku mrežu javnih službi za zapošljavanje trebalo bi dalje razvijati.
  3. Razvoj pokazatelja i mjerila koji vode prema konvergenciji prema gore u izvedbi programa naknada za nezaposlenost, kao podrška uspostavljanju minimalnih standarda i zaštitnih obilježja za nacionalne sustave.