Emplois sûrs et mukautettavat

Emplois sûrs et mukautettavat

Etusivu / II luku / Emplois sûrs et adaptables

Periaate 5

Emplois sûrs et mukautettavat

Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au Cours du premier semestre 2020 -sarja à la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises pour endiguer la contagion. Les travailleurs occupant des emplois instables, mal payés et / ou à temps partiel (y compris les travailleurs sans papiers et non déclarés) on enemiers à subir les conséquences sociales de la pandémie.

L'Alarmanten eteneminen nombre d'emplois -standardeista ja ennakkoluuloista, jotka ovat suoria décennies-esityksiä ja suoria suoria moduuleja, jotka perustuvat taloudelliseen tilanteeseen, jossa työntekijät tai leikkikentät ovat etusijalla. La siirtymävaihe kontrateissa à durée indéterminée est freinée en raison d'une fiscalité et d'une législation qui créent un biais économique négatif contre les formes standards d'emploi En effet, les indicurs ne révèlent ni convergence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Il est temps d'introduire dans le tableau de bord social une série d'indicateurs de second niveau pour mesurer la qualité des emplois en vérifiant des paramètres tels que: salaires décents, sécurité d'emploi (contrat standard) et accès à la protection sociale , opportunités d'apprentissage tout au de la vie, olosuhteet de travail décentes dans des lieux de travail sûrs et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et droits à la représentation syndicale et à la négociation voir aussi P4). Dans le contexte de la crise du Covid-19, kompromissitonta stimulaatiota aktiiviselle elinkeinoelämän osalle etenevän osa-alueen kriminalisointitoiminnolle toujours être évité.

Les travailleurs de plateforme on livré des repas et des biens au domicile de personnes en quarantaine ou tartunnat par le virus La pandémie mondiale a démontré la nécessité pour les travailleurs non standards de bénéficier de la même protection juridique que les travailleurs sous contrats réguliers avec un accès à la prévention en matière de santé et de sécurité, à la protection sociale et à to travail. Tout en respectant pleinement les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à conclure des Convention konventives, cela se fera à travers des aloitteita visant à établir et garantir un ensemble complete de droits pour tous les travailleurs - y compris les travailleurs sans paperers, non déclarés, non standards and indépendants - pour que les travailleurs précaires aient plus de poids pour négocier des conditions de travail qui répondent à leurs besoins.

Le cadre législatif devrait être amélioré pour assurer une transposition coordonnée de ladirektiivi suhteellisissa olosuhteissa läpinäkyvien ja etukäteen näkyvien ehtojen (CTTP) suhteen. Ce type d'effort -konserttisuunta réduire le temps nécessaire à la transposition en recourant à des accords interpressionnels des partenaires sociaux nationaux.

Les mesures visant à réduire la fragmentation du marché du travail viendront de la mise en œuvre et du contrôle de la suositus européenne sur l'accès à la protection sociale (voir également P13). Le tableau de bord social en particulier permettra de détecter la syrjintä perusta sur le statut professionnel (actuellement, les discriminations sont identifiées sur base de l'âge, du sexe et du niveau d'études).

Toiminnot visant à fixer ja socle minimum de droits au niveau européen

 1. Johdanto, dans l'initiative suhteellinen à la -muodostus, du droit à un accès juste et égal à la -muodostus pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionnel et d'immigration et leur niveau de kvalifikations (voir Principe 1).

 2. Contrôler la mise en œuvre de la suositus sur l'accès à la protection sociale et, dans quatre ans, décider si une Direktiivi ja teho

 3. Vakuutuksenantaja soveltaa direktiiviä tehokkaasti suhteelliset à des -olosuhteet, jotka koskevat läpinäkyviä ja ennakoitavia aineita (CTTP).

 4. Prochain règlement de l'UE relatif aux travailleurs non standards and aux travailleurs des entreprises de plateforme.

 5. Prochain Plan d'action de l'UE sur l'intégration et l'inclusion.

 6. Vakuutuksenantajan soveltaminen tehokkaaseen direktiivien määräämiseen työnantajien rangaistuksista

Toiminnot, jotka liittyvät lähentymiseen ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Program de l'UE pour des emplois de quality: contrôler les effets de la segmentation du marché du travail, évaluer les progrès en faveur d'emplois sûrs et adaptables et les mesures d'activation et supprimer les écarts basés sur le statut professionnel.

 2. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail: garantie d'emploi, protection contre le licenciement abusif, droit à un emploi à temps plein, souveraineté des travailleurs sur leur temps de travail.

Palkat

Palkat

Etusivu / II luku / Salaires

Periaate 6

Palkat

Varmistetaan, että laadukas ja osallistava koulutus, elinikäinen oppiminen ovat oikeus ja tasa-arvo kaikille oppijoille ja työntekijöille  on ratkaisevan tärkeää. 52 miljoonaa aikuista Euroopassa on matalan pätevyyden omaavia, ja useissa maissa kolmanneksella työntekijöillä on erittäin heikko lukutaito ja laskutaito. Aikuisten täydennyskoulutus ja uudelleenkoulutus on siis sosiaalista vastuuta, ja työttömät ja työntekijät tarvitsevat tehokasta tukea työmarkkinoilla  oikeudenmukaisemmille teknologisille ja vihreille siirtymille.

EU: n työmarkkinaosapuolten ja a Yhteinen lausuma tarjota todiste siitä, että työntekijöiden koulutuksen saatavuus vaihtelee suuresti sisämarkkinoilla työntekijöiden sopimussuhteen, sukupuolen ja sosioekonomisen taustan mukaan, ja koulutusoikeudet vaihtelevat yritysten, teollisuuden ja palvelujen, julkisten ja yksityisten yritysten erikokoisuudesta riippuen, ja maantieteelliset alueet Euroopassa.  Tämän periaatteen hyväksymisessä olisi myös tarkasteltava työtilanteeseen perustuvan syrjinnän poistamista ja otettava huomioon sen vaikutus epätasa-arvon torjuntaan ja naisten osallistumisen edistämiseen työmarkkinoilla.

On olennaisen tärkeää tukea pylvään ensimmäisen periaatteen toteuttamista kestävät julkiset investoinnit koulutukseen, parantaa eurooppalaisen ohjausjakson prosessin avulla ja selkeitä tavoitteita sosiaalisen tulostaulun sisällä,  ja yritykset ottavat taloudellisen vastuun työntekijöiden koulutuksesta,  ESR +: n ja EPSR: n täytäntöönpanon välinen yhteys on selvä. Pelkkä taloudellinen sitoutuminen ei kuitenkaan riitä. Seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (2021--2027) koskevissa neuvotteluissa on ehdotus, joka johtaisi Euroopan sosiaalirahaston + (ESR +) menojen kaksinkertaiseen leikkaamiseen seurauksena nykyisen 23.1 prosentin koheesiopolitiikan vähimmäisosuuden purkamisesta. jotka jäsenvaltioiden on käytettävä ESR + -hankkeisiin. ESR + -ohjelmaa olisi käytettävä siten, että kaikki työntekijät kaikilla osaamistasoilla voivat hyötyä korkealaatuisesta, osallistavasta työntekijöiden koulutuksesta ja palkkaavasta koulutuslomasta, joka johtaa pätevyyteen.

Jokaisen EU: n jäsenvaltion tulisi taata kaikille ikäisille oppijoille pääsy ja oikeus koulutukseen ja niiden maiden, joissa tällaista oikeutta ei anneta, olisi toteutettava toimia tehokkaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun puitteissa työmarkkinaosapuolten kanssa ensimmäisen periaatteen toteuttamiseksi. Jäsenvaltioiden toimilla olisi pyrittävä parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia saada ammatillisiin ja perustaitoihin sekä avaintaitoihin, mukaan lukien digitaaliset taidot, liittyvää laadukasta ja osallistavaa koulutusta koko työelämän ajan.. Paras käytäntö osoittaa ammattiliittojen lisäarvon suunniteltaessa oikeuteen perustuvaa lähestymistapaa työntekijöiden koulutukseen ja jatkokoulutukseen työllisyystilasta riippumatta ja sukupuolinäkökulmat huomioon ottaen.

EU-tason aloite yksilöllisten oppimistilien perustamiseksi työikäisille voi olla yksi välineistä, joilla voidaan taata nämä oikeudet ja tarjota hyvä ratkaisu koulutusoikeuksien siirrettävyyteen. Koska aihe vaikuttaa kuitenkin työoloihin ja työehtosopimusneuvotteluihin monissa jäsenvaltioissa, Euroopan komission ei pitäisi jatkaa ehdotuksen laatimista ottamatta työmarkkinaosapuolia mukaan prosessiin. Kaikissa aloitteissa olisi yhdistettävä henkilökohtainen pääsy koulutukseen kollektiivisiin oikeuksiin sen varmistamiseksi, että henkilökohtaiset koulutustilit kuuluvat työnantajien ja viranomaisten yhteiseen vastuuseen kansallisten käytäntöjen mukaisesti. EU: n tason aloitteessa olisi asetettava vähimmäisvaatimukset kunnioittaen samalla täysin kansallisia koulutusjärjestelmiä ja työmarkkinaosapuolten roolia, ja sen on kunnioitettava täysin alan voimassa olevia työehtosopimuksia ja kansallisia käytäntöjä. Sosiaalinen suojelu voi puuttua rahoituksen myöntämiseen periaatteelle 1, mutta sen tulisi kulkea käsi kädessä suuremman työturvallisuuden kanssa, mukaan lukien parempi suoja (kollektiivista) irtisanomista vastaan. Muussa tapauksessa työnantajia kannustettaisiin valitsemaan irtisanomiset sen sijaan, että investoitaisiin omaan työvoimaansa siirtymävaiheen toteuttamiseksi yhdessä.

Toiminnot visant à fixer ja socle minimum de droits au niveau européen

 1. Une Direktiivi-cadre garantissant que les salaires minimums légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux.

 2. Unedirektiivi eurooppalainen suhteellinen à l'écart palkka entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparentence des rémunérations.

Toiminnot, jotka liittyvät lähentymiseen ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Des plans d'action nationalaux développés par les Étens membres en kuulemisen avec les partenaires sociaux pour promouvoir la négociation collection selon unedirektiivi-cadre sur des salaires minimums équitables et la négociation kollektiivi.

 2. Semestre européen: suosittujen palkkaluokkien ohjelma.

Tiedot, jotka koskevat erityisolosuhteita ja -suojaa

Tiedot, jotka koskevat erityisolosuhteita ja -suojaa

Etusivu / II luku / Informations about relevant les conditions d'emploi et protection en cas de licenciement

Periaate 7

Tiedot, jotka koskevat erityisolosuhteita ja -suojaa

Les données sur les salaires et la négociation kollektiivinen montrent que les tendances salariales restent moroses sans aucune konvergenssi à la hausse. Cela est principement dû:

 • au manque de négociations et de konvencions kollektiivit en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation kollektiivi ainsi qu'à une couverture réduite des konventions kollektiivit;
 • aux règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui imped une pression over sur sur systèmes nationaux ainsi qu'aux programs de la Troïka qui ont détruit la négociation group;
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils existent - peuvent encore se situer sous un seuil de décence et ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par convention kollektiivinen mais ainutkertaus parittaa yksilöitä.

Les lacunes dans les cadres institutionnels de négociation kollektiivinen penalisent aussi bien les darbeurs que les travailleurs. Les récentes réformes du processus du Semestre européen proposées par la Commission on donné lieu à des attaques contre les systèmes de négociation kollektiivinen dans plusieurs États membres.

D'énormes différences dans les niveaux de salaires et de négociation kollektiivinen pysyvä entre et au sein des États membres. Cela mène à une social de dumping et de réduction de la demande intérieure dont les conséquences néfastes impactent principement le segment le plus bas du marché du travail. De plus, la fixation inappropriée et injuste des salaires liée au non-respect des droits en matière de négociation kollektiivinen affecte également les travailleurs à salaires moyens et dégrade la dynamique macroeconomique.

Il est donc nécessaire de s'assurer que les droits des travailleurs à la aloitteettomuuskollektiivi ja à une rémunération équitable sont pleinement respectés dans tous les Étates membres. Il faut aussi fixer des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur et favoriser une convergence ascendante par des actions et des mesures, y compris à travers le Semestre européen. Unedirektiivi-eurooppalainen eurooppalainen sur des salaires -minimikokemus ja -järjestö kollektiivinen devra garantir que les salaires -merkintä ilmaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux. Il faudra également que cette -direktiivi augmente la capacité des syndicats de manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables et qu'elle sauvegarde les systèmes performants de négociation kollektiivinen ja suhteiden teollisuusyritykset.

Euroopassa, une convergence salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salariale dans l'économie, réduirait les inégalités et stimerait la demande etérieure la productivité. Cela peut être réalisé par:

 • une Directive-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et la yhdistyksen kollektiivi;
 • des actions et mesures promouvant les droits et capacités en matière de négociation collection, y compris dans le cadre des outils de gouvernance économique et sociale tels que le Semestre européen, les lignes directrices pour l'emploi, le SEDS et le tableau de bord social;
 • l'assurance que seuls les staffeurs respectant le droit des travailleurs à la aloitteettomuuskollektiivi ja appliquant la yleissopimus kollektiivinen pertinente peuvent bénéficier de marchés public, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance jne.

Une direktiivi européenne suhteellinen à l'écart palkka entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparentence des rémunérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un remont de la koordination dans le cadre du Semestre européen n'a pas résol .

Toiminnot visant à fixer ja socle minimum de droits au niveau européen

 1. Assurerin unise mise en œuvre anticipée ja vaikuttavat direktiivien laatimisen ehdot läpikuultavien ja ennakoitavien tuotteiden sekä CES: n ja Rapid et en douceur -sovellusten välillä.

 2. Renforcer les droits collectifs et individualels des travailleurs issues par par transitions technologique et verte.

 3. Ratifiointi yleissopimuksesta nro 158 de l'OIT de 1982 sur le licenseiement et approbation and application effective par tous les États membres des articles de la CSE sur la protection contre les licenciements abusifs ainsi que sur l'information écrite aux travailleurs.

 4. Päätös nro 573/2014 / UE, suhteellinen à l'amélioration de la coopération entre les les public public de l'emploi (SPE) qui sera officiellement changeée par une décision du Conseil au début de 2021.

Toiminnot, jotka liittyvät lähentymiseen ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail comme emlys dans le Principe 5.

Dialogue social et sharing des travailleurs

Dialogue social et sharing des travailleurs

Etusivu / II luku / Dialogue social et sharing des travailleurs

Periaate 8

Dialogue social et sharing des travailleurs

Le Semestre européen a favorisé des réformes qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenseiements individualels (par exemple, le plafonnement des indemnités de départ ou le refus de réintégentation casual jne.). Il ya correlation directe entre ces réformes et la réduction d'accès à la négociation -ryhmä.

L'analyse d'impact de la -direktiivi CTTP: n luominen olemassaololle, joka koskee suurten défis que présente ce periaatetta.

Comme emlé plus plus haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être juridiquement garanties afin que les travailleurs aient accès à la protection dont ils ont besoin et que les travailleurs de plate . Certaines mesures font déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé relatif au salaire minimum et à la négociation collection, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise en œuvre de la suositus sur l'accès à la protection sociale. La Commission européenne a en outre annoncé une réglementation prochaine relatedant travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les Transitions numérique, verte et démographique modifient le tissu productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement protégés des effets néfastes que ces modifications peuvent avoir sur leur tilanteessa individualelle. La majorité des États membres n'enregistrent aucun progrès; des mesures plus effectances garantissant des transitions plus justes sont nécessaires pour renforcer les droits collectifs and individualels des travailleurs effectsés par la transfer numérique ou verte. Ces mesures huolestuttava:

 • le droit les travailleurs sous emploi de benénéficier d'une formation professionnelle ou d'une validation de compétences;
 • le droit de bénéficier des PAMT durant les transitions professionnelles;
 • l'obligation pour l'employeur de négocier des plans de pāreja afin d'enticiper les changements, de définir des strategies pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les externalisations et les conséquences néfastes sur les chaînes d'Approvisionnement;
 • le droit des syndicats à l'information et à la consulting en cas de décisions relevant plus de 5 personnes dans un ou plusieurs pays ainsi que l'obligation d'entamer des négociations avec les syndicats représentatifs cas de décisions liées aux transitions technologique et environnementale vaikuttava le travail de plus 5 henkilöä;
 • des plans de siirtymäkohteet aux PME au niveau local ou couvrant un territoire ou un groupe d'entreprises.

Toiminnot visant à fixer ja socle minimum de droits au niveau européen

 1. Cadre renforcé pour la Participation des partenaires sociaux dans le Semestre européen, mahdollinen yksinoikeudellisen lainsäädäntöelimen kautta.

 2. Révision de la -direktiivin eurooppalaisten keskuskomissioiden edustajat takaavat que les droits deset travailleurs d'établir -yhdistyksen ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden etelä-italialaiset tiedotus- ja neuvontapalvelut.

 3. Uuden aloitteen ilmapiiriä koskevaa tietoa, neuvontaa ja osallistumista, osallistumisprosessia, vähimmäisvaatimuksia juridiquement contraignantes pour la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration.

 4. Ratifiointi yleissopimuksen nro 135 de l'OIT de 1971 sur les représentants des travailleurs.

 5. Yksi direktiivi eurooppalainen sur le devoir de valppautta tarkkaavainen, accent sur le kunnioitus, edistäminen ja soveltaminen des droits humains et d'une conduite vastuussa des affaires.

Toiminnot, jotka liittyvät lähentymiseen ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Suunnittele strateginen strategia kapasiteetin ja toimintaympäristön luomiseksi vuoropuhelussa sosiaalinen kansallinen.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accord-cadres autonomes, en particulier dans les pays où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la formation et les organes représentatifs des travailleurs. Accroissement des ressources pour des Initiatives soutenant l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organes transnationaux d'information et de consulting des travailleurs.

Equilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Equilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Etusivu / II luku / Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

Periaate 9

Equilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité huolestunut vuoropuhelu sosiaalinen en incluant la négociation d'accords autonomes européens  dans leurs ohjelmat travail. Toutefois, le manque de négociation -ryhmät, monen työnantajan, dans les États membres rend très difficile la mise en œuvre d'accords autonomes européens (voir également P6). Vakuutuksen antajien sovellukset antavat exige davantage d'efforts -toiminnolle ja kapasiteetin vahvistamiselle. A ce propos, tant les ressources que les outils de renforcement des capacités devraient être takuita (et ei kannustaa Comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut établir les critères de référence pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des accords autonomes européens.

CES: n osallistumissyndikaalitekniikan julkaisu Euroopan puolustusministeriön montre que les -operaatioille, jotka on osoitettu partenaires sociaux à être impliqués dans le Semestre se révèlent improductifs -sivustolle. Cela concerne en particulier la dimension nationale du Semestre. Une règle européenne (mahdollisuus une nouvelle -direktiiviin ou des enhancements au règlement 1466/1997) adéquat, accès ad hoc à l'information et capacités matérielles et immatérielles des partenaires sociaux.

L'implication des travailleurs dans les processus décisionnels de l'entreprise est enanger en raison de la mobilité des entreprises au sein du marché ainutlaatuinen. L'expérience montre que les décisions d'entreprise sont souvent prises pour éviter l'implication des travailleurs. Par esimerkki, des manquements dans les lois nationales saattavat osaksi kansallista lainsäädäntöä européennes, et en particulier la refonte de la direktiivi CEE, font este aux droits à l'information ja à la kuuleminen. Les sanktioiden ennakkoarviointi kansallisten vaatimusten osuuksista, vaikuttavista ja varoittavista. Les droits à l'information et à la consult ne couvrent pas l'implication and la protection des travailleurs. La législation européenne devrait stimuler une konvergenssi à la hausse en Europe.

Au titre du principe 8, il faudrait plaider pour le droit des travailleurs à négocier collectivement (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est recun en tant que tel par l'UE. Les bénéfices sociétaux qu'entraînent les convention collives en matière d'équité, de conditions équitables et de progrès tels que les accords couvrant les travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateform (y compris les indépendendants) devraient être considér dehors du champ d'application de l'article 101 TFUE et des règles de concurrence nationales. Le droit européen de la concurrence et les règles de concurrence nationales doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux reconnaissant le droit de négocier collectivement pour tous travailleurs, y compris les travailleurs non standards, deformform et indépendants.

Toiminnot visant à fixer ja socle minimum de droits au niveau européen

 1. Contrôler l'application anticipée de la Directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris en matière de pécule de vacances.

 2. CES paneuropéen kehitystyöntekijöiden sopimusten kollektiiviryhmät sur l'quilibre entre vie professionnelle et vie privée à tous les niveaux.

 3. Evaluer l'adéquation et l'efficacité de la Directive sur la maternité.

Toiminnot, jotka liittyvät lähentymiseen ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de négociation kollektiivi).

 2. Le Semestre européen devrait contrôler:

  - la osallistuminen des femmes dans le marché du travail en differentant emploi à temps plein et à temps partiel;

  - la proport de femmes et d'hommes ne travaillant pas en raison de responsabilités en matière de soins.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer et contrôler les liens entre investissements publicics dans l'education and la formation, politiques et services d'activation (en particulier en matière de soins) et emploi des femmes; utilization de l'indice d'égalité de genre.

 4. Soutenir et ergager les partenaires sociaux à négocier et à conclure des accords ambitieux pour la mise en œuvre de la Directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Développer suunnittelee ja muodostaa suhteellisuuden yleissopimusten kollektiivien portant sur des mesures en la matière.

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Etusivu / II luku / Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Periaate 10

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

La Covid-19 muodostaa le plus tärkeän sanitaarin sanaston, taloudellisen ja sosiaalisen sanan unionin historian. La dimension santé et sécurité au travail (SST) est une composite essentielle de la strategie européenne pour limiter la propagation du virus and Maintenir les activités économiques. De nombreuses mesures nationales on été prises pour combattre la pandémie, y compris des mesures sukulaiset aux lieux de travail et aux déplacements entre domicile et travail.

Depov le de debut de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) sont restés physiquement présents sur leur lieu de travail et en premier ligne du torjunta contre le virus, que ce soit dans le domaine des soins de santé, du nettoyage ou du commerce de détail. Dans le cadre de la deuxième vague de la contagion, les gouvernements ont mis les mesures de confinement de côté et instauré une reprise contrôlée des activités et de retour au travail. Le succès de la strategie de sortie de l'UE dépendra en grande partie de l'adéquation et de l'factacité des politiques de SST qui seront adoptes.

Les mesures sukulaiset à la sécurité et à la santé au travail, que ce soittaja par le biais de la légilainsäädäntö tai yleissopimusten kollektiivit, soutiennent pratiquement le retour au travail. L'implication des syndicats dans l'élaboration de ces mesures est essentielle. Suite à l'assouplissement du confinement, des mesures préventives appropriées dans le chef des darbeurs contribueront à assurer and retour sûr et sain au travail, notamment en veillant à la distanciation physique et à la disponibilité d'équipements personnels de protection. Elles favoriseront aussi le ralentissement de la transfer du virus.

Toiminnot visant à fixer ja socle minimum de droits au niveau européen

 1. Hyväksyminen Rapid de la décision de la Commission du 3 juin d'inclure le virus Covid-19 (SARS-CoV-2) dans la liste des agents Biologiset de l'annexe III de la 2000/54 / CE sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

 2. Reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle dans toes les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Contrôler et renforcer la transposition des direktives 2017/2398, 2019/130 et 2019/983 et l'acquis européen actuel ..

 4. Développer et poursuivre nos revendications pour univeau zéro de syöpien ammatinharjoittajat, y compris le développement d'analyses des risques et une révision de la direktiivin amiante.

 5. Poursuivre les direktives européennes sur les risques psychosociaux et les problemes musculo-squelettiques.

Toiminnot, jotka liittyvät lähentymiseen ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Développer et poursuivre nos revendications pour une tolérance zéro pour les accident mortels et la prévention des onnettomuudet au travail. Inscrire la käsite "Zéro onnettomuuksien kuolemantapaukset", strategisen de santé et de sécurité (SST).

 2. Cartographier le rôle des représentants des travailleurs et évaluer l'efficacité des droits des syndicats pour assurer l'application réelle de la législation européenne sur la SST.

 3. Developper une méthodologie standard uniforme / unique et un système d'information commun dans l'UE sur le signalement des trains professionnels ainsi qu'une information sur les systèmes d'assurance des accidents and maladies professionnels et partage de bonnes pratiques.