Emplois sûrs et prilagodljivosti

Emplois sûrs et prilagodljivosti

Domov / Poglavje II / Emplois sûrs et prilagodljivosti

Načelo 5

Emplois sûrs et prilagodljivosti

Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 in aux mesures prises pour endiguer la zaraze. Les travailleurspactant des emplois instables, mal payés et / ou à temps partiel (y vsebuje les travailleurs sans papiers et non decclarés) ont été les premiers à subir les conséquences sociales de la pandémie.

L'alarmanteov napredek po nombre d'emplois nestandardnih in précaires au cours des dernières décennies est un résultat direct d'un modèle économique qui déplace les risques de l'employeur vers le travailleur. Prehod v nasprotju s pogodbami za nedoločen čas je freinée in raison d'une fiscalité et d'une lagislation qui créent un biais économique négatif contre les formes standardi d'emploi. En effet, les indicurs ne revèlent ni convergence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Il est temps d'introduire dans le tableau de bord social une série d'indicateurs de second niveau pour mesurer la qualité des emplois en verbiant des paramètres tels que: salaires décents, sécurité d'emploi (contrat standard) et accès à la protection sociale , oportunités d'apprentissage tout au long de la vie, pogoji de travail décentes dans des lieux de travail sûrs et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionalnelle et vie privée et droits à la représentation syndicale et à la néci voir aussi P4). Dans le contexte de la crise du Covid-19, unpromis entre stimulation de l'activité économique d'une part et création d'emplois de qualité d'autre part devrait toujours être évité.

Les travailleurs de plateforme ont livré des repas et des biens au domicile de personnes en quarantaine or infecteses par le virus. La pandémie mondiale a démontré la nécessité pour les travailleurs non standardi de bénéficer de la même protection juridique que les travailleurs sous contrats réguliers avec un acès à la prévention en matière de santé et de sécuritous les et aut muka. Tout en respectant pleinement les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à sklepanje konvencij kolektivov, cela se fera à travers des Initiative visant à etablir et garantir un ensemble complet de droits pour tous les travailleurs y obsega les travailleurs sans papiers, non declarés, nestandardi in neodvisne osebe - pour que les travailleurs précaires aient plus de poids pour négocier des conditions de travail qui répondent à leurs besoins.

Legadrigélatifica devrait être amélioré pour assurer une prenesi koordinate direktive o relativnih pogojih travail transparentes et predévisibles (CTTP). Ce type d'effort koncerté devrait réduire le temps nécessaire à la transposition en recourant à des accords interprofessionnels des partenaires sociaux nationaux.

Les mesures visant à réduire la fragmentation du marché du travail viendront de la mise en œuvre et du contrôle de la recommandation européenne sur l'accès à la protection sociale (voir également P13). Le tableau de bord social en particulier permettra de détecter diskriminacije basée sur le statut professionel (ukrep, manj diskriminacije sont identifiées sur base de l'âge, du sexe et du niveau d'études).

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

 1. Uvod, dans l'initiative relativni à la formacija, du droit à un acès juste et egal à la formation tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionalnel et d'immigration et leur niveau de kvalifikacije (voir Principe 1).

 2. Contrôler la mise en œuvre de la recommandation sur l'accès à la protection sociale et, dans quatre ans, decider si une direktive serait plus efficace.

 3. Assurer l'application učinkovita de la direktiva relativni pogoji prenašanja in predvidljivosti (CTTP).

 4. Prochain règlement de l'UE relatif aux travailleurs nestandardi in aux travailleurs des entreprises de plateforme.

 5. Prochain plan d'action de l'UE sur l'integration et l'inclusion.

 6. Zagotovite učinkovito uporabo direktiv o sankcijah za nadzor zaposlenih

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

 1. Program de l'UE pour des emplois de qualité: contrôler les effets de la segmentation du marché du travail, evaluer les progrès en faveur d'emplois sûrs et adaptables et les mesures d'activation and supprimer les écarts basés sur le statut professionel.

 2. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se péparer pour l'avenir du travail: garancija za zaposlitev, zaščita nad licenco zloraba, droit à un zaposlovanje à temps plein, souveraineté des travailleurs sur leur temps muka.

Plačniki

Plačniki

Domov / Poglavje II / Plačniki

Načelo 6

Plačniki

Zagotavljanje, da bodo kakovostno in vključujoče izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje pravica in enakost, dostopni vsem učencem in delavcem  ključnega pomena. 52 milijonov odraslih v Evropi je nizko kvalificiranih, več držav pa ima tretjino delavcev zelo nizko raven osnovne pismenosti in računanja. Nadgrajevanje in prekvalifikacija odraslih v Evropi je zato družbena odgovornost, brezposelni in delavci pa potrebujejo učinkovito podporo na trgu dela  za pravičnejše tehnološke in zelene prehode.

Skupni projekti, ki jih vodijo socialni partnerji EU in a Skupna izjava zagotoviti dokaz, da se dostopnost izobraževanja zaposlenih zelo razlikuje na enotnem trgu, odvisno od pogodbenega statusa, spola in socialno-ekonomskega ozadja delavcev, pravice do usposabljanja pa se razlikujejo glede na različne velikosti podjetij, panog in storitev, javnih in zasebnih podjetij, in geografska območja v Evropi.  S sprejetjem tega načela bi bilo treba preučiti tudi odpravo diskriminacije na podlagi zaposlitvenega statusa in upoštevati učinek, ki ga ima na boj proti neenakosti in spodbujanje vključevanja žensk na trg dela.

Bistveno je podpreti izvajanje prvega načela stebra z trajnostne javne naložbe v izobraževanje in usposabljanje, izboljšuje s postopkom evropskega semestra in jasnimi cilji v okviru socialnega pregleda,  in s strani podjetij, ki prevzemajo finančno odgovornost za usposabljanje delavcev,  Povezava med ESS + in izvajanjem EPSR je jasna. Vendar finančna obveznost sama po sebi ne zadostuje. V pogajanjih za naslednji večletni finančni okvir (2021–2027) obstaja predlog, ki bi lahko povzročil dvojno zmanjšanje porabe s strani Evropskega socialnega sklada + (ESS +) kot rezultat ukinitve obstoječega 23.1% najmanjšega deleža financiranja kohezijske politike ki ga morajo države članice porabiti za projekte ESS +. ESS + je treba uporabljati tako, da bodo vsi delavci na vseh ravneh usposobljenosti deležni visokokakovostnega vključujočega usposabljanja zaposlenih in plačanega izobraževalnega dopusta, ki vodi do kvalifikacij.

Vsaka država članica EU bi morala Zajamčiti dostop in pravico do določb o izobraževanju in usposabljanju za vse starostnike, države, v katerih ta pravica ni zagotovljena, pa bi morale v okviru učinkovitega socialnega dialoga s socialnimi partnerji izvajati prvo načelo. Ukrepi držav članic bi si morali prizadevati za povečanje sposobnosti delavcev za dostop do kakovostnega in vključujočega usposabljanja v zvezi s poklicnimi in osnovnimi veščinami ter ključnimi kompetencami, vključno z digitalnimi veščinami, skozi celotno delovno življenje. Najboljša praksa kaže na dodano vrednost sindikatov pri oblikovanju pravilnega pristopa k usposabljanju in nadaljnjemu izobraževanju delavcev, ne glede na zaposlitveni status, in ob upoštevanju vidika spola.

Pobuda na ravni EU za vzpostavitev „individualnih učnih računov“ za delovno sposobne ljudi je lahko eno od orodij, ki lahko pomagajo zagotoviti te pravice in lahko dobra rešitev za prenos pravic do usposabljanja. Ker pa tema vpliva na delovne pogoje in kolektivna pogajanja v mnogih državah članicah, Evropska komisija ne bi smela nadaljevati s pripravo predloga, ne da bi v postopek vključila socialne partnerje. Vsaka pobuda mora kombinirati individualni dostop do usposabljanja s kolektivnimi pravicami, da se zagotovi, da posamezni računi za usposabljanje spadajo pod skupno odgovornost delodajalcev in oblasti v skladu z nacionalno prakso. Pobuda na ravni EU bi morala določiti minimalne standarde, hkrati pa v celoti spoštovati nacionalne sisteme usposabljanja in vlogo socialnih partnerjev ter v celoti spoštovati obstoječe kolektivne pogodbe in nacionalne prakse v tem sektorju. Socialna zaščita lahko posreduje za vzpostavitev financiranja načela 1, vendar mora iti z roko v roki z večjo zaščito pri delu, vključno z večjo zaščito pred (kolektivno) odpovedjo. V nasprotnem primeru bi delodajalce spodbudili, naj se odločijo za odpuščanja, namesto da bi vlagali v lastno delovno silo, da bi skupaj preživeli prehod.

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

 1. Une direktiva-kadrovski garantissant que les salaires minimum légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux.

 2. Une direktiva européenne relative à l'écart salarial entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations.

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

 1. Načrti za nacionalne akcije za razvoj držav članic se posvetujejo o sodelovanju med partnerji za promocijsko skupino za pregovarjanje v skladu z direktivo o zaposlovanju in kolektivu za pregovarjanje.

 2. Semestre européen: program de mesures salariales favorables.

Podatki o ustreznih pogojih za uporabo in zaščito na podlagi licence

Podatki o ustreznih pogojih za uporabo in zaščito na podlagi licence

Domov / Poglavje II / Informacije o usklajenih pogojih za uporabo in zaščito na podlagi licence

Načelo 7

Podatki o ustreznih pogojih za uporabo in zaščito na podlagi licence

Les données sur les salaires et la pregovarjanje kolektivni montrent que les tendences salariales restent moroses sans aucune convergence à la hausse. Cela est principalement dû:

 • au manque de pogajanja in konvencije kolektivov in raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de pregovarjanja kolektiv ainsi qu'à une couverture réduite des конвенции колективите;
 • aux règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC), ki vsiljuje brez pritiska prekomerne sur les systèmes nationaux ainsi qu'aux programe de la Troïka qui ont détruit la pregovarjalni kolektiv;
 • aux salaires minimums légaux qui - la oils existent - peuvent encore se situer sous un seuil de décence et ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par convention kolektiv mais uniquement par contrats individuels.

Les lacunes dans les cadres Institutionel de pogajanja kolektivni kaznuje aussi bien les zaposleni que les travailleurs. Les récentes réformes du processus du Semestre européen predlagatelji, ki jih je Komisija predlagala Komisiji, naj ne prevzame namestnikov nad sistemom pogajanja o kolektivu dans plusieurs États membres.

D'énormes différences dans les niveaux de salaires et de pregovarjanje kolektiv persistent entre et au sein des États membres. Cela mène v neskladju z odmetavanjem socialnih vprašanj in preusmeritvijo zahtevane notranjosti do neskladnosti ne vpliva na vplivni glavni del le plus bas du marché du travail. De plus, la fiksacija neprimerna in nepravičnost des salaires liée au nespoštovanje des droits en matière de izgovarjanje kolektiv vplivajo également les travailleurs à salaires moyens et dégrade la dynamique macroéconomique.

Il est donc nécessaire de s'assurer que les droits des travailleurs à la ngogaciation kolektiv et à une rémunération équitable sont pleinement respectés dans tous les États membres. Faut aussi fixer des conditions for concurrence équitables au sein du marché intérieur et favouriser une convergence ascendante par des actions et des mesures, y includes à travers le Semestre européen. Une direktive-cadre européenne sur des salaires minimum équitables et sur la pregovarjalna kolektivna devra garancija que les salaires minimum légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux. Il faudra également que cette Directive augmente la capacité des синicats de manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables et qu'elle sauvegarde les systèmes performants de ngogociation kolektiv et de odnosi industrielles.

V Evropi, nekonvergenčni salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salariale dans l'économie, réduirait les inégalités et stimulerait la demande intérie la productivité. Cela peut être réalisé par:

 • une-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et la pregovarjanje kolektiv;
 • des actions et mesures promouvant les droits et capacités en matière de ngogaation collection, y includes dans le cadre des outils de gouvernance économique et sociale tels que le Semestre européen, les lignes directrices pour l'emploi, le SEDS et le tableau de bord social;
 • l'assurance que seuls les Employers respectant le droit des travailleurs à la ngogaation kolektiv et prijava la convention kolektiv pertinente peuvent bénéficier de marchés publics, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance itd.

Une direktiva européenne relative à l'écart salarial entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes in matière de transparence des remuérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un renforcement de la координаcija dans le cadre du Semestre européenlus .

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

 1. Assurer une mise en œuvre anticipée et effective de la Directive sur des conditions travail transparentes et predévidibles et soutenir les membres de la CES pour son application rapide et en douceur.

 2. Renforcer les droits collectifs et individuels des travailleurs careés par les transitions technologique et verte.

 3. Ratifikacija Konvencije št. 158 O'OIT iz leta 1982 o licenciranju in odobritvi in ​​uporabi, ki velja za nekatere države članice, ki urejajo članke CSE o zaščiti nadaljuje z licencami, zlorabami, ki niso povezane z informacijami, prosim za travailleurs.

 4. Odločba št. 573/2014 / UE glede relativne spremembe okolja za sodelovanje javnih služb javnih služb (SPE), ki je bila spremenjena z uradno spremembo glede odločitve Conseil z dne 2021.

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

 1. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se péparer pour l'avenir du travail comme omennans dans le Principe 5.

Dialog o socialni in udeležbi des travailleurs

Dialog o socialni in udeležbi des travailleurs

Domov / Poglavje II Dialog social et et participacija des travailleurs

Načelo 8

Dialog o socialni in udeležbi des travailleurs

Le Semestre européen favourite des desforme qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales in matière of licenciences individuels (par sample, le plafonnement des indemnités de dpart ali ou refus de réintégration en casi licence de casi de licence de cas de licence de cas de licence de cas de licence un casi de licence itd.). Il ya corrélation directe entre ces réformes et la réduction d'accès à la ngogoation kolektiv.

L'analyse d'impact de la Directive CTTP établit l'existence de tous les grands défis que présente ce principe.

Comme omenné plus haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être juridiquement garant afin que les travailleurs aient acès à la protection dont ils ont besoin et que les travailleant de platen en . Certaines mesures font déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé relatif au salaire minimum et à la ngogaation collection, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise en œuvre de la recommandation sur l'accès à la protection sociale. La Commission européenne a en outre annoncé une réglementation prochaine concernant les travailleurs nestandardi in les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les transitions numérique, verte et demographique modifient le fabric productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement proteithes des effets néfastes que ces modifications peuvent avoir sur leur situa individuelle. La majorité des États membres n'enregistrent aucun progrès; des mesures plus efficaces garantissant des tranzitions plus justes sont nécessaires pour renforcer les droits collectifs et individuels des travailleurs vpliva na prehodno numerično številko ali verte. Ces mesures concernent:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une formation professionalnelle ou d'une validacija de kompetenc;
 • le droit de bénéficier des PAMT durant les tranzitions professioneles;
 • l'obligation pour l'employeur de ngogocier des plans de prehod afin d'anticiper les changes, de definir des stratégies pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les externalisations et les consequences néfastes sur les chaînes d'approvisionnement;
 • le droit des syndicats à l'information in à la posvetovanja en cas de décisions concernant plus de 5 personnes dans un ou plusieurs pays ainsi que l'obligation d'entamer des ngogoations avec les sindicats représentatifs en cas de décisions liées aux transitions technologique et environmentnementale afektant le travail de plus 5 personnes;
 • des plans for tranzition destinés aux PME au niveau local ou couvrant un teritorial ali un group of dentreprises.

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

 1. Cadre renforcé pour la sodelovanje des partenaires sociaux dans le Semestre européen, možno z nezakonito zakonodajno zakonodajo.

 2. Revizija direktive o združenjih evropskih podjetij (CEE) za jamstvo za nizko ceno travailleurs d'établir pri CEE in za informiranje in svetovanje o pomembnih spoštovanjih.

 3. Brez pobude o zakonodajnih informacijah, posvetovanju in sodelovanju, ki vsebuje minimalne pravne zahteve, ki se nanašajo na predstavitev travailleurs dans le confil d'administration.

 4. Ratifikacija Konvencije št. 135 de l'OIT iz leta 1971 sur le reprepresentants des travailleurs.

 5. Une direktiva européenne sur le devoir de vigilance mettant l'accent sur le spoštovanje, la promocija in l'application des droits humains et d'une vodijo odgovornih poslov.

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

 1. Načrtujte strategijo za oblikovanje zmogljivosti in priložnosti za dialog o socialni in nacionalni ravni.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, en particulier dans les pays olils font défaut.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financeer pluriannuel (CFP) pour la formation in les organes représentatifs des travailleurs. Accroissement des ressources pour des goals soutenant l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organes transnationaux d'information and de advice des travailleurs.

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Domov / Poglavje II / Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Načelo 9

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Au niveau européen, les partenaires sociaux izkoriščevalec la marge que leur fournit le Traité usklajeni le dialog social en incluant la dogovarjanje o sporazumih autonomes européens  dans leurs programs de travail. Toutefois, le manque de ngogociations kolektivi več zaposlitvenih das les États membres rend très difficile la mise en œuvre d'accords autonomes européens (voir également P6). Assurer l'application de ces pripisuje izjemen napredek in neprimernost zmogljivosti. A ce предложение, tant les ressources que les outils de renforcement des capacités devraient être zajamčena (in ne spodbud comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut etablir les critères de référence pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des accords autonomes européens.

L'indice de sodelovanje sindikale de la CES pour Semestre européen montre que les prizadevanja visant à établir le droit des partenaires sociaux à être impliqués dans le Semestre se révèlent improductifs. Cela concerne en particulier la dimension nationale du Semestre. Une règle européenne (možno z direktivo un nouvelle o spremembah au règlement 1466/1997) pourrait imposer l'obligation pour les gouvernements nationaux de consulter les partenaires sociaux aux différentes étapes du Semestre ainsi que des критерии kvalitativni pripravljalni dialogi adéquat, accès ad hoc à l'information et capacités matérielles et immatérielles des partenaires sociaux.

L'implication des travailleurs dans les processus décisionnel de l'entreprise est an nevarnost in raison de la mobilité des entreprises au sein du marché unique. L'expérience montre que les décisions d'entreprise sont souvent prises pour éviter l'implication des travailleurs. Na primer, des manquements dans les lois nationales transposant les Directives européennes, et en particulier la refonte de la Directive CEE, font Prepreka za dodatne informacije in posvetovanje. Les sankcion prévues dans le droit national sont rarement proportionnées, učinkov in odvračilni učinki. Les droits à l'information in à la posvetovanje ne couvrent pas l'implication in la protection des travailleurs. Zakonodaja européenne devrait stimuler une convergence à la hausse v Evropi.

Au titre du principe 8, il faudrait plaider pour le droit des travailleurs à ngogocier collection (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est reconnu en tant que tel par l'UE. Les bénéfices sociétaux qu'entraînent les конвенции kolektivi v matière d'équité, de pogoji équitables et de progrès tels que les accords couvrant les travailleurs nestandardi in les travailleurs des entreprises de plateforme (y contains les indépendants) devraient comb dehors du champ d'application de l'article 101 TFUE et des règles de concurrence nationales. Le droit européen de la concurrence et les règles de concurrence nationales doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux reconnaissant le droit de négocier collement pour tous les travailleurs, y includes les travailleurs non standardi, de plateforme et indépendants.

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

 1. Contrôler l'application anticipée de la Directive sur l'équilibre entre vie professionalnelle et vie privée, y vsebuje en matière de pécule de vacances.

 2. Paneuropéen Développement d'un cadre CES pour contrôler l'impact des Convention Conventions sur l'équilibre entre vie professionene et vie privée à tous les niveaux.

 3. Evaluer l'adéquation et l'efficacité de la Directive sur la maternité.

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionalnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de ngogoation collection).

 2. Le Semestre européen devrait contrôler:

  - udeležba žensk dans le marché du travail en distinant emploi à temps plein et à temps partiel;

  - la proportion de femmes et d'hommes ne travaillant pas en raison de responsabilités en matière de soins.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer et contrôler les liens entre investissements publics dans l'éducation et la formation, politics et services d'activation (en particulier en matière de soins) in zaposlitve žensk; uporabnost de l'indice d'égalité de žanra.

 4. Soutenir et spodbujevalci partenaires sociaux à négocier et à zaključek des akordov ambitieux pour la mise en œuvre de la Directive sur l'équilibre entre vie professionale et vie privée. Développer outils et formations relatifs à des convention kolektivi portant sur des mesures en la matière.

Environmentalnement de travail sain, sûr et adaptacija in zaščita otrok

Environmentalnement de travail sain, sûr et adaptacija in zaščita otrok

Domov / Poglavje II / Environmentalnement de travail sain, sûr et adaptacija in zaščita otrok

Načelo 10

Environmentalnement de travail sain, sûr et adaptacija in zaščita otrok

La Covid-19 konstituira le plus pomembne sanitarije, économique et social dans l'histoire de l'Union européenne. La dimenzija santé in sécurité au travail (SST) je est neesencialne bistvene evropske strategije za omejevanje razmnoževanja virusa in vzdrževanje ekonomskih ekonomij. De nombreuses mesures nationales ont été prises pour combattre la pandémie, y vsebuje des mesures sorodnike aux lieux de travail et aux déplacements entre domicile et travail.

Depuis de début de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) sont restés physiquement présents sur leur lieu de travail et en première ligne du combat contre le virus, que ce soit dans le domaine des soins de santé, du nettoyage ali du commerce de detajl. Dans le cadre de la deuxième vague de la contagion, les gouvernements ont mis les mesures de coninement de côté et instauré une reprise contrôlée des activités et de retour au travail. Le succès de la stratégie de sortie de l'UE dépendra en grande partie de l'adéquation et de l'efficacité des politiques de SST qui seront приняti.

Les mesures sorodniki à la sécurité et à la santé au travail, que ce soit par le biais de la lagislatio ou de convention collects, soutiennent followquement le retour au travail. L'implication des syndicats dans l'élaboration de ces mesures est essentielle. Suite à l'assouplissement du confination, des mesures préventives appriées dans le chef des Employers prispeva pred à assurer un retour sûr et sain au travail, notamment en veillant à la distanciation physique et à la disponibilité d'équipements personal protection de. Elles favorizira aussi le ralentissement za prenos virusa.

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

 1. Sprejetje odločitve Komisije z dne 3. junija o vključitvi virusa Covid-19 (SARS-CoV-2) v skladu z biološkimi podatki iz Priloge III k Direktivi 2000/54 / CE o zaščiti travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

 2. Reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionale dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Contrôler et renforcer la transposition des Directives 2017/2398, 2019/130 et 2019/983 et l'application de l'acquis européen actuel ..

 4. Développer et poursuivre nos revendications pour un niveau zéro de Cancer professionalnels, y included le développement d'analyses des riskques and une révision de la Directive amiante.

 5. Poursuivre les Directives européennes sur les risques psychosociaux et les problems musculo-crealettiques.

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

 1. Développer et poursuivre nos revendications pour une tolérance zéro pour les nesreče mortels et la preprečevanje nesreč v času travail. Vpiši pojem »mortels of zéro nezgod« v la prochaine strategie de santé et de securité (SST).

 2. Cartographier le rôle des reprepresentants des travailleurs et évaluer l'efficacité des droits des sindicats pour assurer l'application réelle de la lagisisation européenne sur la SST.

 3. Razvijanje standardne uniforme / edinstvenega in edinstvenega sistema informiranja o l'UE sur le signalizaciji o nesrečah, ki ne vsebuje informacij o sistemih za zagotavljanje nesreč in bolezenskih poklicev ter partage de bonnes pratiques.