III PEATÜKK

SOTSIAALNE KAITSE JA KAASAMINE

Avaleht / III peatükk
Lastehoid ja laste toetamine

Lastehoid ja laste toetamine

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 11 Enamik liikmesriike olid ELi 2020. aasta strateegia ja Barcelona eesmärkide saavutamisel halvemad. Avalikud investeeringud selles valdkonnas vähenevad selle asemel, et suureneda. Laste vaesus ja laste võimalused sõltuvad tugevalt ...

Sotsiaalkaitse

Sotsiaalkaitse

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 12 Sotsiaalkaitsele juurdepääsu käsitleva soovituse ettepaneku mõjuhinnangus kirjeldatakse sobivalt 12. põhimõtte väljakutseid. ETUC esitas ELi poolaastal 2019 sotsiaalkaitse juhtumi, tõendades ...

Töötushüvitised

Töötushüvitised

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 13 Stabiilsuse ja kasvu pakt vähendab töötushüvitiste skeemide piisavust ja katvust valitsuse eelarvete tasakaalustamise kasuks, kuid kahjustab töötajate kaitset. Töötushüvitised ...

Alampalk

Alampalk

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 14 EL näitab paranemist ainult absoluutse vaesuse (materiaalse puuduse) vastu võitlemisel. Siiski ei tehta jõupingutusi inimeste vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks: töötavate inimeste vaesus suureneb. Lisaks ootavad teid ...

Vanadussissetulek ja pensionid

Vanadussissetulek ja pensionid

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 15 Tuleks paremini mõista vananeva elanikkonna vajadusi ja leida lahendused eakate inimeste abistamiseks, piisavate pensionide, hea tervise- ja sotsiaalhoolduse ning turvavõrkude tagamiseks. Põhjalik sotsiaalkaitse ...

Tervishoid

Tervishoid

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 16 Tervishoiutöötajad kogu Euroopas teevad kõvasti tööd COVID-19 viiruse ravimiseks ja leviku peatamiseks. Paljudel juhtudel on nende ülesanne raskendatud töötajate nappuse, ebapiisavate ruumide ja isikliku personali puudumise tõttu ...

Puuetega inimeste kaasamine

Puuetega inimeste kaasamine

Avaleht / III peatükk / Põhimõte Euroopas elab 1780 miljonit inimest puudega ja paljud on diskrimineerimise ohvrid. Nende inimeste jaoks peaks EL olema suurenenud vabaduse ja võimaluste allikas. Puuetega inimesed seisavad silmitsi kohutava olukorraga ...

Pikaajaline hooldus

Pikaajaline hooldus

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 18 Tervishoiutöötajad kogu Euroopas teevad kõvasti tööd COVID-19 viiruse ravimiseks ja leviku peatamiseks. Paljudel juhtudel on nende ülesanne raskendatud töötajate nappuse, ebapiisavate ruumide ja isikliku personali puudumise tõttu ...

Majutus ja abi kodututele

Majutus ja abi kodututele

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 19 Avalike teenuste liberaliseerimine ja erastamine, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerluste liigne ja vastutustundetu kasutamine (seega kasumi tõstmine inimeste huvidest kõrgemale) jätab ühiskonna ja suurema osa ühiskonnast ilma ...

Juurdepääs olulistele teenustele

Juurdepääs olulistele teenustele

Avaleht / III peatükk / Põhimõte 20 Avalike teenuste liberaliseerimine ja erastamine, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerluste liigne ja vastutustundetu kasutamine (seega kasumi tõstmine inimeste huvidest kõrgemale) jätab ühiskonna ja suurema osa ühiskonnast ilma ...