ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αρχική / Κεφάλαιο III
Παιδική μέριμνα και υποστήριξη παιδιών

Παιδική μέριμνα και υποστήριξη παιδιών

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 11Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει χαμηλή απόδοση στους στόχους ΕΕ2020 και Βαρκελώνης. Οι δημόσιες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα μειώνονται αντί να αυξάνονται. Η φτώχεια μεταξύ των παιδιών και οι ευκαιρίες για τα παιδιά βασίζονται έντονα ...

Κοινωνική προστασία

Κοινωνική προστασία

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 12 Η εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης σύστασης για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία περιγράφει κατάλληλα τις προκλήσεις πίσω από την αρχή 12. Η ETUC έθεσε υπόθεση για κοινωνική προστασία το εξάμηνο της ΕΕ του 2019 παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία ...

Παροχές ανεργίας

Παροχές ανεργίας

Αρχική / Κεφάλαιο III / Αρχή 13Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) τείνει να μειώσει την επάρκεια και την κάλυψη των συστημάτων παροχών ανεργίας υπέρ της εξισορρόπησης των κρατικών προϋπολογισμών, αλλά εις βάρος της προστασίας των εργαζομένων. Παροχές ανεργίας ...

ελάχιστο εισόδημα

ελάχιστο εισόδημα

Αρχική / Κεφάλαιο III / Αρχή 14Η ΕΕ παρουσιάζει βελτιώσεις μόνο στην καταπολέμηση της απόλυτης φτώχειας (υλική στέρηση). Ωστόσο, δεν καταβάλλονται προσπάθειες για να κρατηθούν οι άνθρωποι από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό: η φτώχεια στην εργασία αυξάνεται. Ο...

Εισόδημα και συντάξεις γήρατος

Εισόδημα και συντάξεις γήρατος

Αρχική / Κεφάλαιο III / Αρχή 15 Οι ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού θα πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές και να βρεθούν λύσεις για να εξασφαλιστεί βοήθεια για τους ηλικιωμένους, επαρκείς συντάξεις, καλή υγεία και κοινωνική φροντίδα και δίχτυα ασφαλείας. Πλήρης κοινωνική προστασία ...

Φροντίδα υγείας

Φροντίδα υγείας

Αρχική / Κεφάλαιο III / Αρχή 16 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε όλη την Ευρώπη εργάζονται σκληρά για τη θεραπεία και τη διακοπή της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Σε πολλές περιπτώσεις, η αποστολή τους γίνεται δυσκολότερη λόγω έλλειψης προσωπικού, ανεπαρκών εγκαταστάσεων και έλλειψης προσωπικών ...

Ένταξη ατόμων με αναπηρία

Ένταξη ατόμων με αναπηρία

Αρχική / Κεφάλαιο III / Αρχή 1780 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με αναπηρία και πολλοί είναι θύματα διακρίσεων. Για αυτούς τους ανθρώπους, η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει πηγή αυξημένης ελευθερίας και ευκαιριών. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν μια τρομερή κατάσταση ...

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Αρχική / Κεφάλαιο III / Αρχή 18 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε όλη την Ευρώπη εργάζονται σκληρά για τη θεραπεία και τη διακοπή της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Σε πολλές περιπτώσεις, η αποστολή τους γίνεται δυσκολότερη λόγω έλλειψης προσωπικού, ανεπαρκών εγκαταστάσεων και έλλειψης προσωπικών ...

Στέγαση και βοήθεια για τους άστεγους

Στέγαση και βοήθεια για τους άστεγους

Home / Κεφάλαιο III / Αρχή 19 Η ελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής και μη υπεύθυνης χρήσης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (με αποτέλεσμα να βγαίνει το κέρδος πάνω από τα συμφέροντα των ανθρώπων) στερεί την κοινωνία και ...

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Home / Κεφάλαιο III / Αρχή 20 Η ελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής και μη υπεύθυνης χρήσης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (με αποτέλεσμα να βγαίνει το κέρδος πάνω από τα συμφέροντα των ανθρώπων) στερεί την κοινωνία και ...