KAPITOLA III

SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

Domov / Kapitola III
Starostlivosť o deti a podpora deťom

Starostlivosť o deti a podpora deťom

Domov / Kapitola III / Zásada 11Väčšina členských štátov nedosahovala dobré výsledky v rámci cieľov EÚ 2020 a barcelonských cieľov. Verejné investície v tejto oblasti namiesto zvyšovania klesajú. Chudoba medzi deťmi a príležitosti pre deti sa ...

Sociálna ochrana

Sociálna ochrana

Domov / Kapitola III / Zásada 12V hodnotení vplyvu návrhu odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane sa výstižne opisujú výzvy, ktoré stoja za zásadou 12. EOK predložila dôkazy o sociálnej ochrane v semestri EÚ v roku 2019 ...

Podpora v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti

Domov / Kapitola III / Zásada 13Pakt stability a rastu (SGP) má tendenciu znižovať primeranosť a pokrytie systémov dávok v nezamestnanosti v prospech vyrovnania vládnych rozpočtov, ale na úkor ochrany pracovníkov. Podpora v nezamestnanosti...

minimálny príjem

minimálny príjem

Domov / Kapitola III / Zásada 14 EÚ vykazuje zlepšenia iba v boji proti absolútnej chudobe (materiálnej deprivácii). Nie je však vyvíjané úsilie na to, aby ľudia neboli v chudobe alebo sociálnom vylúčení: chudoba pracujúcich sa zvyšuje. ...

Príjem v starobe a dôchodky

Príjem v starobe a dôchodky

Domov / Kapitola III / Zásada 15 Mali by sa lepšie pochopiť potreby starnúceho obyvateľstva a mali by sa nájsť riešenia na zabezpečenie pomoci pre starších ľudí, primeraných dôchodkov, dobrej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a záchranných sietí. Komplexná sociálna ochrana ...

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Domov / Kapitola III / Zásada 16 Pracovníci v zdravotníctve v celej Európe tvrdo pracujú na liečbe a zastavení šírenia vírusu COVID-19. V mnohých prípadoch sa ich úloha sťažuje z dôvodu nedostatku personálu, nedostatočného vybavenia a nedostatku osobných ...

Zahrnutie osôb so zdravotným postihnutím

Zahrnutie osôb so zdravotným postihnutím

Domov / Kapitola III / Princíp 1780 miliónov ľudí v Európe žije so zdravotným postihnutím a veľa z nich je obeťou diskriminácie. Pre týchto ľudí by EÚ mala byť zdrojom rozšírenej slobody a príležitostí. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia zúfalej situácii ...

Dlhodobá starostlivosť

Dlhodobá starostlivosť

Domov / Kapitola III / Zásada 18 Pracovníci v zdravotníctve v celej Európe tvrdo pracujú na liečbe a zastavení šírenia vírusu COVID-19. V mnohých prípadoch sa ich úloha sťažuje z dôvodu nedostatku personálu, nedostatočného vybavenia a nedostatku osobných ...

Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

Domov / Kapitola III / Princíp 19 Liberalizácia a privatizácia verejných služieb vrátane nadmerného a nezodpovedného využívania verejno-súkromných partnerstiev (a teda kladenie zisku nad záujmy ľudí) pripravuje spoločnosť a väčšinu ...

Prístup k základným službám

Prístup k základným službám

Domov / Kapitola III / Princíp 20 Liberalizácia a privatizácia verejných služieb vrátane nadmerného a nezodpovedného využívania verejno-súkromných partnerstiev (a teda kladenie zisku nad záujmy ľudí) pripravuje spoločnosť a väčšinu ...