KAPITEL III

SOCIALT SKYDD OCH INKLUSION

Hem / Kapitel III
Barnomsorg och stöd till barn

Barnomsorg och stöd till barn

Hem / Kapitel III / Princip 11 Majoriteten av medlemsstaterna underpresterade i målen EU2020 och Barcelona. Offentliga investeringar inom detta område minskar istället för att öka. Fattigdom bland barn och möjligheter för barn är starkt beroende ...

Socialt skydd

Socialt skydd

Hem / Kapitel III / Princip 12 Konsekvensbedömningen av förslaget till rekommendation om tillgång till socialt skydd beskriver lämpligt utmaningarna bakom princip 12. ETUC gjorde ett argument för socialt skydd under EU-terminen 2019 och gav bevis ...

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning

Hem / Kapitel III / Princip 13Stabilitets- och tillväxtpakten tenderar att minska tillräckligheten och täckningen av arbetslöshetsförmåner till förmån för en balansering av statliga budgetar, men till nackdel för arbetarnas skydd. Arbetslöshetsersättning...

Minimilöne

Minimilöne

Hem / Kapitel III / Princip 14 EU uppvisar förbättringar endast i kampen mot absolut fattigdom (materiell brist). Ansträngningar görs dock inte för att hålla människor utanför fattigdom eller social utestängning: fattigdom i arbetet ökar. De...

Åldersinkomster och pensioner

Åldersinkomster och pensioner

Hem / Kapitel III / Princip 15 Behoven hos en åldrande befolkning bör förstås bättre och lösningar hittas för att säkerställa stöd till äldre människor, adekvata pensioner, god hälsa och social vård och skyddsnät. Omfattande socialt skydd ...

Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Hem / Kapitel III / Princip 16 Hälso- och sjukvårdspersonal i hela Europa arbetar hårt för att behandla och stoppa spridningen av COVID-19-viruset. I många fall försvåras deras uppgift på grund av personalbrist, otillräckliga faciliteter och brist på personlig ...

Inkludering av personer med funktionsnedsättning

Inkludering av personer med funktionsnedsättning

Hem / Kapitel III / Princip 1780 miljoner människor i Europa lever med funktionshinder och många är offer för diskriminering. För dessa människor bör EU vara en källa till ökad frihet och möjligheter. Människor med funktionsnedsättning möter en allvarlig situation ...

Långtidsvård

Långtidsvård

Hem / Kapitel III / Princip 18 Hälso- och sjukvårdspersonal i hela Europa arbetar hårt för att behandla och stoppa spridningen av COVID-19-viruset. I många fall försvåras deras uppgift på grund av personalbrist, otillräckliga faciliteter och brist på personlig ...

Bostäder och hjälp för hemlösa

Bostäder och hjälp för hemlösa

Hem / Kapitel III / Princip 19 Liberalisering och privatisering av offentliga tjänster, inklusive överdriven och icke-ansvarsskyldig användning av offentlig-privata partnerskap (därmed sätta vinst över människors intressen) berövar samhället och det mesta av ...

Tillgång till viktiga tjänster

Tillgång till viktiga tjänster

Hem / Kapitel III / Princip 20 Liberalisering och privatisering av offentliga tjänster, inklusive överdriven och icke-ansvarsskyldig användning av offentlig-privata partnerskap (därmed sätta vinst över människors intressen) berövar samhället och det mesta av ...